Разнообразието на щуцери на пазара

Щуцерите се използват в електрониката, за да осигурят освобождаване ма място в точката, която кабелът се свързва с част от електрическото оборудване. Щуцерите могат да се използват и за складирането на експлозивни газове. В такива ситуации обикновено се използват и някои тръбни уплътнения. Това са елементи, които могат да се използват в много различи приложения, поради което са разработени няколко различни вида. Всеки, който се интересува от продуктите за електроника, трябва да има поне основни познания за щуцерите.

 

  • Над земята

Щуцерите са елементи, които са специално разработени, за да се използват и в самолетостроенето. Уредите често намират приложение и за нуждите на армията.

  • Среда за опити

Щуцерите се използват и в помещения като „чистите стаи”. В тази контролирана среда се правят опити и проучвания. Устройствата помагат, за да се поддържа налягането и да се предотврати замърсяването от течност или прах.

  • Щуцери за противопожарна защита

Щуцерите, които са разработени да предпазват кабелите от огън, не позволяват огъня да напредне през определена преграда или бариера. Те предоставят много добро уплътнение от околната среда. Освен това, те са пожароустойчиви и не позволяват на огъня да достигне до вътрешността на кабела. Това до голяма степен, може да подсигури помещения, в които има опасност от експлозии и т.н.

  • Индустриални щуцери

Това са конектори, които осигуряват уплътнение на различни видове кабели, които се свързват заедно. Освен това, те се използват в среди като фабрики, мелници или оранжерии. Обикновено кабелите се свързват с друг кабел, който не е облицован, а щутцерите се използват за подсигуряване на връзката. Освен това, те предпазват околната среда от замърсяването, което може да се случи, когато ги няма.

  • Морски щуцери

Те се използват в корабоплаването. Уредите са изключително полезни, когато става дума за предпазване на връзките от водата.

  • Панелни щуцери

Този вид  щуцери се използват, за да се направят своеобразни заграждения. Те са оразмерени, за да се използват с електрически табла или електрохимични елементи за сглобяване. Някои системи изискват уредите да свържат  поредица от уплътнители, позволяващи премахването на стари кабели и монтирането на нови такива.

  • Захранващи щуцери

Те са предназначени за използване в комунални системи. Обикновено това означава, че те се използват със системи, свързани с пренос, разпределение на енергия или друго високоволтово оборудване.

  • Щуцери за телекомуникации

В този случай устройствата са използвани, за да се свържат кабелите с различните комуникационни елементи.

  • Според резбата

Тези елементи могат да бъдат и разделени според резбата, с която са изработени. Те могат да бъдат метрично резбовани или да имат PG резба. Тези, които са с PG резба, се срещат най-често в търговската мрежа. В случаите, в които уредите нямат резба, то те се закрепят на повърхността с гайка. Този тип закрепване може да се използва дори конекторът да има резба.

  • Нива

Тези малки устройства могат да се разделят на няколко групи и според нивото на проникване на течности. Това са стандарти, които са определени за страните от Европа. Те могат да се намерят на много меса в мрежата. Има невероятно много видове устройства от този тип и могат да се използват в невероятно много апликации.

Необходимите щуцери можете да закупи както от магазинната мрежа, така и онлайн от сайтове като vikiwat.com.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment