Работни предпазни маски – откъде да ги закупим?

Работните аксесоари са задължителен елемент от снабдяването с функционално, практично и удобно оборудване по време на работния процес.

Аксесоарите се поделят според своето приложение. Някои от тях улесняват изпълняването на трудовите дейности и оптимизират работния процес, докато други осигуряват високи нива на защита.

Предпазните работни маски за дихателна защита са аксесоари, които имат основно защитна функция. Ето защо са ни нужни в работата и откъде можем да се снабдим с тях:

Маски за дихателна защита

Дихателната защита е от първостепенна важност в професионални отрасли, изложени пряко на замърсяване от прахови частици, течни и твърди аерозоли, химикали и други вредни вещества. Маските за дихателна защита са задължителна мярка по време на работа в подобни отрасли, като основната им роля е да предпазват лицето и тялото, изолирайки замърсителите.

Маските за защита от прах се разделят на полумаски и маски за покриване на цялото лице. Полумаските предпазват зоната на устните и носа. Те са изградени със специализиран филтър, който премахва праховите частици и изолира вредните газове. Обикновено те са изградени с гумени уплътнения, които да осигуряват максимален комфорт при дълготрайна употреба.

Целолицевите маски покриват и зоната на очите. Те намират приложение в сферата на земеделието, строителството, ремонтните дейности, химическата индустрия и др. Цялата лицева маска има специален визьор за лесна видимост по време на работа, филтър за изолиране на вредните замърсители и гумено уплътнение.

Заваръчни предпазни маски

Заваръчните маски осигуряват високостепенна специализирана защита при извършването на заваръчни дейности. Този вид работни маски се поделя на шлемове и щитове, които предлагат широко приложение.

Работните шлемове за заваряване притежават автоматично затъмняване. Те са фотосоларни и са изработени от специална пластмаса, устойчива на пръски. Основните функции на заваръчните шлемове са да издържат на висока температура и пръски, както и да предпазват зрението по време на работа.

Предпазните работни щитове разполагат с вътрешна ръкохватка. Техният материал е PVC и обикновено разполагат с тъмни стъкла. Основното им приложение е за извършване на краткосрочна заварческа дейност или като предпазен способ по време на наблюдение.

Да обобщим:

Работните маски са вид аксесоар, който намира широко приложение в различни професионални сектори. Защитните маски се използват в интензивна работна среда, предполагаща рискови условия или пряк контакт с опасни замърсители.

Ето защо е важно снабдяването с професионални работни маски за защита – маски за дихателна защита или заваръчни предпазни маски. С тях можете да се снабдите от специализирани магазини за работни стоки, дрехи и аксесоари като онлайн магазинът МеЛа99.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment