Работа в чужбина

Все повече млади хора, не само българи, се увличат по идеята да живеят и работят в чужбина. Причината за това е една основна, подкрепяна от много други, свързани с нея. И това е високият стандарт на живот в развитите държави, към които се насочват съвременните младежи. Това са преди всичко държавите от Западна Европа и САЩ.

Съвремнните българи винаги са били една крачка напред пред всичко останали в едно определено отношение – потенциала, който имат, и лошите условия на живот в България, които не ни позволяват да се развиваме икономически и професионално, поне не по същиния начин като в проспериращите държави.

Младежите в България са образовани, с отлично познание по повече от един език и именно това им позволява да се адаптират и реализират във всяка една страна. Почти няма млад българин, който да не владее английски език, а това е едно от основанията да си намериш работа в чужбина.

По-важна от познанието по езика обаче е амбицията! Нашите млади сънародници имат стремежа да успеят, да се измъкнат от безработицата и “неплодороднота почва” у нас. Това е тяхната най-открояваща се черта. Ето защо и те лесно се реализират навън, винаги си намират работа в чужбина, продължават образованието си навън, което им позволява да открият и своята професионална реализация там. И въпреки че това е една лоша статистика – почти всеки български младеж иска поне да опита работа в чужбина, а много след този опит дори не се завръщат обратно у нас, все пак идеята, че успяваме където и да е било, е поущрителна.

За тези, които остават тук, се запазва поне надеждата, че всеки българин, опитал работа в чужбина, ще използва опита си от живота в развитите държави не само за себе си, но и за своята държава, че поне от българските емигранти навън ще се завърнат и ще ни покажат собствената си визия за по-добър и по-успешен живот!

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment