Психолог за град София

Психологът може да Ви помогне сериозно, да промените възприятието си за живот, да намерите изход от дадена ситуация.

Добрия психолог може да  направи така, че пациентът да се почувства в „сигурни ръце“, за да отключи вътрешното напрежение, да освободи лошите помисли и благодарение на това да се предприемат действия към успешна терапия.

До голяма степен ролята на психолога е и да бъде добър събеседник, който умее да изслушва, задава уточняващи въпроси, демонстрира съпричастност и не нарушава достойнството на пациента.

Някои психолози работят основно като научни изследователи в университетите, в правителствени и неправителствени организации, други практикуват в болници, училища, клиники, изправителни институции, като консултанти в различни организации или в частни кабинети.

Тяхната работа може да включва индивиди, групи, семейства, а така също и организации в правителствения и корпоративния сектор.

Добрият психолог знае как да прави оценка, да диагностицира проблеми в начина на мислене и възприятие на околността, да акцентира върху проблемни точки и да търси решение при даден проблем.

Ето някои области, в които психолозите насочват своето внимание и работят:

Психично-здравни проблеми включващи депресия, стрес, тревожност, фобии и др.,
Неврологични, генетични, психологични и социални детерминанти на поведението,
Психологични детерминанти на здравето и психологични фактори за здравен мениджмънт и превенция на болестта,
Рехабилитация и адаптация към увреждания и хронична болест,
Мозъчни наранявания и дегенеративни мозъчни заболявания,
Възприятие и овладяване на болката,
Връзката между психологическите фактори и физическото състояние и болестта – диабет, сърдечни заболявания, инсулти и др.,
Мениджмънт на психологическите аспекти на терминални заболявания и палиативните грижи,
Когнитивно функциониране – учене, памет, решаване на проблеми, интелектуални възможности,
Развитийни и поведенчески възможности и проблеми по време на жизнения цикъл,
Криминално поведение и превенция на престъпленията, услуги за жертви и извършители на криминални деяния,
Зависимости, злоупотреба с вещества – тютюнопушене, алкохол, лекарства, наркотици,
Стрес, гняв и други аспекти на управление на начина на живот,
Съдебни консултации за ролята на психологическите фактори в правните дела – инциденти и наранявания, родителски капацитет, компетентност за управление на личните дела и др.,
Психология на работното място,
Брачни и семейни отношения и проблеми,
Отношения между индивида и многото групи, към които той / тя принадлежи – семейство, работа, общество,
Детска психология.

Практикуващият психолог притежава професионално обучение и клинични умения да помага на хората да се справят по по-ефективен начин с житейски и психични проблеми.

Практикуващият психолог помага на различни хора за различни проблеми.

Можем да обобщим написаното със следното твърдение:
„Целта на психологията е да ни даде напълно различна представа за нещата, които познаваме най-добре.“
Пол Валери

Консултирайте се още днес с Моника Христова, уточнете дата и час за посещение като позвъните на телефон 0887617522.

снимка: NashetoZdrave.com

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment