Първи стъпки при регистрация на фирма

December 21, 2021 | Автор: | Публикувано в Друго

Регистрация на фирма ни е нужна, когато искаме да развиваме собствена дейност. Факт е, че отговорностите и работата са много повече, ако имате собствен бизнес, а не работите за някого. Но, все пак ползите и възможността за развитие са много по-големи, ако сте упорити и целенасочени. И така регистрацията на фирма е просто въпрос на попълване на няколко документа правилно, подаването им на местата, където е нужно – и хоп, вече имате готова за работа фирма.

Все пак самата регистрация изисква от собственика на фирмата или отговорното лице да реши, каква ще е дейността и какво ще е името на бъдещата фирма? Именно затова ще поговорим малко днес. Дейността и името на вашата фирма са едни от ключовите начални моменти в развитието на вашия бизнес.

Регистрация на фирма – как да изберем дейността си и правилното име за фирмата?

Говорейки за дейности на фирма е добре да сте запознати със спецификата на повечето от тях. Така например, ако ще се занимавате с износ или внос на стоки от рода на тютюневите изделия, то след самата регистрация на фирма ще се наложи и издействането на разрешително (лиценз) за дейността. Това ще се наложи и ако дейността ви е хазарт, транспортни или туристически услуги. Ако сте от хората занимаващи се с дейността по откриването на частни аптеки или лекарски кабинети – то има специфични условия, които трябва да се вземат предвид и да се изпълнят.

Ако ентусиазма ви клони към застрахователното дело или финансовите дейности – отново има специфични изисквания за капитала на фирмата, за нейните управители и се изискват разрешителни от специфични комисии. Общо взето избора на дейност до голяма степен определя и нужните документи за фактическото съществуване на самата фирма. Подават се молби и се изискват документи от други държавни институции.

Нещата не приключват единствено с Агенцията по вписванията и Търговския регистър! Относно името на фирмата добре трябва да помислите за нещо специфично. Не бива името ви да наподобява на други фирми, понеже често ще ви бъркат. Също така не използвайте лични имена, при евентуално разрастване ще ви се наложи смяна на името. Същото се отнася и за дейностите ви – не бива да са част от името директно, понеже може и да поискате да ги смените!

В крайна сметка нужно е и да се провери в Търговския регистър, дали името избрано от вас не е заето. За целта може да се обърнете към адвокат или да проверите сами онлайн.

Оставете своя коментар

Трябва да влезете в сайта за да оставите своя коментар.