Пропуснати възможности в PPC кампаниите

А/В тестването на рекламните текстове за PPC кампаниите е много важен елемент. Има толкова много различни аспекти в тази посока, че е наистина трудно да разберете в кой аспект трябва да ги направите. Има някои подробности от рекламата в PPC кампаниите, които трябва да бъдат изследвани чрез A/B тестовете.

  • Динамично включване на ключови думи
  • Конкурентен пейзаж
  • Квалификации като рекламния текст
  • Пунктуация

При провеждането на тестовете за PPC кампанията трябва да се фокусирате върху процеса изключително много. Има няколко стъпки, които можете да последвате.

Големите рекламни концепции

Изградете концепцията на PPC кампанията и започнете да работите по детайлите. Тестовете, които провеждате, трябва да имат достатъчно време, за да демонстрират своята статистическа значимост. Не забравяйте, че не можете да тествате прекалено много аспекти от една реклама едновременно. Това може да обърка резултатите. Освен това трябва да отделите време на всеки аспект, който е важен за вашата PPC кампания.

Помислете за офлайн аспектите от маркетинговата стратегия на вашия сайт. Свържете двата вида усилия, които полагате. Измерете всички метрики, които сте в състояние.

 

Тестване на динамичното вмъкване на ключови думи

Съкращението DKI идва от думите Dynamic Keyword Insertion. В превод на български означава динамичното вмъкване на ключови думи. Повечето от собствениците на сайтове, които започват с PPC кампаниите си, предпочитат този метод. Основната причина за това е, че резултатите от тези усилия стават видими почти веднага. Изглежда методът предлага точно това, което всеки посетител търси. Но отнема повече от това, за да се задържат сериозни резултати с DKI.

Правилното използване на динамичното вмъкване на ключови думи

Тестовете трябва да се проведат и в този аспект. Това означава, че трябва да поставите рекламен текст с динамични ключови думи срещу друг, който няма тази функция. При провеждане на PPC кампания с такива параметри има някои правила, към които да се придържате. На първо място ще трябва да имате малки реклами групи. Текстът в тях трябва да е стегнат и да се опира изключително на ключовите думи. Използвайте и думите, които се появяват по подразбиране. Това ще осигури допълнителен трафик към целевата страница, на която е разположена PPC кампания. Придържайте се към кратки, но ангажиращи заглавия.

Дреболиите имат значение

В случай, че се подготвяте за мащабна PPC кампания, можете за кратко да оставите неща като пунктуацията на страна. На първо място трябва да сте на ясно с цялостната концепция на PPC кампанията, а чак след това можете да се занимавате с пунктуацията на текста.

Единственото, което трябва да запомните в този случай е, че имате само 100 знака, които да ви различат от следващата фирма. Това е много тясно поле, в което да направите впечатление.

Трябва да намерите начин, за да говорите директно на своята публика. Това ще изисква от вас да направите проучване на потребителското поведение. Данните са единственият начин да предоставите оферти на потребителите, които могат да ги накарат да се обвържат с вашата PPC кампания – http://www.seopal.bg/2013/01/как-да-оптимизираме-ppc-кампании-с-малък.

Придържайте се към основните неща, като заглавието, рекламния текст, описание на продукта. Освен това трябва да бъдете много внимателни към URL адреса, който се показва в рекламата.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment