Производството на Тунис

Производството на Тунис

Със собственото си  производство в Тунис се успяват да осигуряват почти 90% от потребностите си от месо, както и близо 60% зърнени храни, а за мляко към  40%. Около 58 – 60 % от територията на  цялата страна  е пригодна за селскостопанското им  производство. Като обработваемата площ е съсредоточена предимно  в по – северната и в по – североизточната част на Тунис. За нея  е характерно средно и дребно земевладение, като по-голямата част от всички земевладелци   притежават участъци на размер  от 6 до 45 – 50  ха, и около 39 – 41 % притежават участъци от 1 – 5  5 ха. Ако мислите да прекарате почивка Тунис то има какво да разгледате и да се насладите на невероятна храна.

В Тунис има разделение на 4 сектора и това са –  кооперативен, държавен, частен и смесен. Като главно през периодът 1962 – 1969 година  се характеризира с развитието на кооперативния сектор. През далечната  1970 година  правителството се опитва да разреши и проблемите в  селското стопанство  като стимулира  частната инициатива и частният сектор. В Тунис главният и основен отрасъл е земеделието,като разбира се  зърнопроизводството е едно от най-важните направления. Също така има и важно  значение за икономиката на страната е производството на маслините и зехтинът

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment