Проблеми при поставянето на топлоизолации

Съществуват два вида топлоизолации – вътрешни и външни. Сред специалистите надделява мнението, че външните топлоизолации са по-ефективни, но само при положение, че обхващат цялата сграда. Образно казано, сградата трябва да се облече в “топла дреха”, като особено внимание се отдели на аксесоарите – шапка, шал, ръкавици. Или с други думи – на покрива, фасадата, основата и пода.

Външните топлоизолации могат да се поставят по алпийски способ или чрез строително скеле и включват няколко етапа: лепене на топлоизолационни плоскости, дюбелиране, шпакловане с вложена стъклофибърна мрежа, монтаж на ъглови профили, измазване.

В много случаи обаче изграждането на цялостни външни топлоизолации е невъзможно по чисто организационни и финансови причини. Най-често това не може да се осъществи при големи жилищни кооперации и блокове, където постигането на съгласие между обитателите на прекалено много апартаменти се оказва невъзможно, било поради различни вътрешни дрязги, било поради това, че част от собствениците не разполагат с необходимите средства за солидна инвестиция, каквато е външната топлоизолация.

При това положение останалите обитатели, които са решили на всяка цена да си направят топлоизолации, обикновено се разделят на две групи. Едните изграждат външна топлоинсталация само на своя апартамент. Другите прибягват до направата на вътрешни топлоизолации. И в двата случая поставените цели се постигат половинчато.

Външните топлоизолации на отделните апартаменти стоят доста грозно – като кръпки върху общата фасада. Но дори това не е най-големият проблем. По-скоро по този начин не се осигурява достатъчно надеждна защита срещу проникването на влага, а и част от топлината продължава да изтича през съседните апартаменти.

От друга страна решилите да изградят вътрешни топлоизолации също не се чувстват достатъчно защитени, защото са чували за редица недостатъци на вътрешните топлоизолации, най-вече по отношение образуването на конденз, а оттам – и на плесени. Тъй че при цялата сложност на съседските взаимоотношения, все пак най-доброто си остава изграждането на цялостна външна топлоизолация.

Разбира се, всички топлоизолации се изграждат в зависимост от конкретните обстоятелства и единствено специалистите могат да решат кое е за предпочитане и кое – не. Защото не малко значение имат и други фактори: квалификацията на самите специалисти, добросъвестно положеният труд, количеството и качеството на вложените материали (те се преценяват спрямо топлоизолационните им качества, дали са леснозапалими, или напротив – трудногорими и самозагасващи се, доколко се поставят лесно, устойчиви ли са на стареене и много други). Именно от качеството на вложените материали зависи и гаранцията, която дават фирмите, за годността на топлоизолациите. Тази гаранция варира от 5 до 10 години.

Накрая би трябвало да отбележим, че и най-лошите топлоизолации са за предпочитане пред липсата на каквато и да било топлоизолация.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment