Предпазители за електрическите уреди и какво представляват

Един от аспектите, които предизвикват най-голямо объркване при потребителите, е въпросът „Какъв предпазител трябва да им този уред?”. В този материал ще дадем повече подробности за предпазителите. Потребителите ще получат и ценните съвети кои предпазители се използват за по-разпространените електрически уреди.

Какво представляват предпазителите?

Предпазителите са електрически компоненти, които се използват за отварянето или затварянето на електрическата верига. С други думи, те са в състояние да спират притока на ток в електрическата верига. Потребителите трябва да имат предвид и стойността на предпазителя. Онези устройства, които имат капацитет от 3 ампера, ще се взривят, ако токът във веригата надвиши тази стойност.

Къде се използват уредите и защо трябва да присъстват в системата?

Предпазителите се използват в схеми, в които е възможно да протече прекомерно количество ток. По този начин те са в състояние да предотвратят авария или възникването на пожар. Всички захранващи щепсели, които се използват във Великобритания, имат предпазители за 3A, 5A или 13А. Основната цел на бушона е да защитава мрежовия кабел и да се предотврати топене и / или запалване в условия на неизправност.

Стойността на предпазителя се извежда на базата на мощността на уреда. По-мощните уреди, като например електрическия нагревател, се захранват от повече ток и обикновено ще изискват 13-амперов предпазител заедно с кабел, който може да носи това ниво на ток.

Цветното кодиране

Предпазителите имат цветна легенда, за да се улесни идентификацията им. Предпазителите, които се използват в 3-амперови вериги, са червени на цвят. За улеснение потребителите могат да изберат черни предпазителите в случай, че токът, който протича във веригата, не надвишава 5 ампера. Кафявите на цвят предпазители се използват за електрическите вериги, в които протича най-много ток – това са 13-амперовите.

Предпазителите за монолитни захранващи щепсели

Това са предпазителите, които са фиксирани на мястото си от производителя. Те са специално изчислени за количеството на максималния ток, който кабелът може да понесе и да бъде в изправност. Стойността на предпазителя, който се монтира във вътрешността на монолитния щепсел, е предпазен от външни въздействия. Това прави работата му много по-сигурна и бърза. В случай, че се налага да смените предпазителя, просто трябва да видите цвета му.

Захранващи кабели без предпазители

Това са контакти, на които потребителят може да постави проводник. Тези предпазители могат да се справят с максимум 13A на тока. Потребителите трябва да са наясно, че са и отбелязани като такива. Много хора предполагат, че това означава 13А предпазител, трябва да се използва в подобен уред, което е грешка. Предпазителят, който трябва да се използва с щепсела, понякога се маркира върху хартиен етикет. Той е закрепен на устройството или е посочен в ръководството за потребителя. В много случаи няма подобно описание. Това означава, че потребителите трябва да изчислят стойността на предпазителите.

Задачата не е толкова трудна, колкото звучи. Потребителите трябва да намерят информация за това каква е консумацията на електроенергия на уреда. Стойността обикновено е показана във ватове на етикета. Предпазителите трябва да се избират внимателно, за да съответстват на натоварванията във веригата. В противен случай, присъствието им във веригата би било безполезно.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment