Популярните видове плугове сред земеделците

Фермерите използват агро културни машини за различни цели, но старомодните селскостопански работници обработват земята с плугове, за да я подготвят за сеитба. Много от съвременните селскостопански техники ограничават количеството оран, което се извършва, за да запазят остатъците от културите на предходното засаждане. Запазването на частици от култури на минал сезон, спомага за подхранване на почвата и редуцира появата на плевели. Типът и количеството продукти, които ще се засаждат, както и подготовката на земята, определят вида машини и плугове, с които ще се оре.

Плугове

плугове MASS

Днес на помощ на земеделците се ползват тракторите, които дърпат греблото на плуга при традиционния начин на оран. Плуговете с гребла имат проста структура с извито острие, което повдига и прорязва почвата. След което отстранява натрупаната мръсотия с едно движение. В миналото хората са използвали коне, вместо трактори, за да дърпат плуговете, които навремето са били изключително първобитни. Всъщност по онова време хората са използвали ралото, като помощно средство за обработка на почвата. Този начин на оран е бил разпространен сред Амишите, чрез който са получавали нужната двигателна мощност. Както вече казахме, съвременните земеделци използват метални плугове с гребла, които им помагат в подготовката на земята. Докато е работел като колониален министър на Франция, Томас Джеферсън за първи път създава математически оразмерен плуг, който редуцира влаченето на остриетата когато повдигнат почвата. Обикновените плугове с гребла се използват за първоначална обработка на земята – дали за разораване или преобръщане, след тях обикновено остават големи буци пръст, които пречат на сеитбата. Именно поради тази причина се използва допълнителен прикачен инструмент наречен дискова брана, но за тях малко по-надолу.

Чизели

Чизели MASSЧизелите са плугове снабдени с много метални зъбци, закрепени на плуговата рамка, с които се разбива почвата, за да се подготви за сеитба. Големината на чизела и броя на зъбците закрепени на рамката му зависят от 2 основни неща: размера на трактора, с който ще орем и площта за култивиране. Дължината и ширината на един чизел или негов зъб се определя от дълбочината, на която искаме да засаждане. Някои фермери използват плитки чизели, за да избегнат достигането на системата от водни тунели, чрез които се пои земята.

Дискови брани

Дискови брани MASSТози тип плугове обикновено имат най-малко три диска, които са прикрепени по специфичен начин към рамката на плуга. Тракторът дърпа диска, който прониква в земята, която е пълна с твърди предмети, храсти или камъни. Обикновено тези дискови брани се използват за разбиране на големите буци пръст, които се образуват в следствие от орането с обикновените плугове. Средния размер на един голям диск варира между 50 до 96 см.

За да бъдете в състояние да обработвате вашите земи бързо и ефикасно ще са ви необходими плугове с отлично качество, каквито ще откриете в каталога на MASS. В него се предлагат плугове в разнообразие от размери, видове и брой тела.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment