Ползи и устройство на затворените фотоволтаични системи от Крейн ООД

Напоследък все по -често се говори за ползата от слънчевата енергия и как можем да се възползваме максимално от нея. Енергията и топлината, която ни осигурява слънцето е напълно безплатна, екологично чиста и най – вече възобновяема, и би било лудост, ако не се възползваме от нея. Енергията от слънцето може да се използва благодарение на фотоволтаиците и соларните системи.

За да бъдат ефективни фотоволтаиците, те трябва да бъдат монтирани на места и в региони, в които има подходящите условия за това като мек климат, много слънчеви и дни други. За наша радост фотоволтаиците и фотоволтаичните системи са много подходящи за нашата страна , тъй като ние можем да се похвалим с много слънчеви дни в годината и с климат, който е напълно подходящ да се възползваме максимално от соларни системи.

Все още най – често се използват фотоволтаичните модули в домакинствата за затопляне на и да допълнително отопление на домовете.

Това обаче не е единството приложение на соларните системи и в последно време доста от домакинствата имат интерес и към покупката на монтажа на фотоволтаични системи.

Една от компаниите, която предлага фотоволтаици и фотоволтаични системи е Крейн ООД и голяма част от клиентите и търсят именно соларни електроцентрали.

Този вид електроцентрали са два основни вида – отворени ( свързани с електропеносната мрежа и продаващи излишния ток на дружествата ) и затворени ( автономни ) – произвеждащи електрически ток за собствени нужди. В България по – популярен е втория вид фотоволтаични системи, тъй като все още има големи неуредици с включването на соларните централи към дружествата.

Затворените соларни системи към момента са по – удачни, тъй като с произведената енергия могат да се захранват домакинските електроуреди, а излишната енергия се съхранява с специални акумулатори и може да се използва когато домакинството има нужда от нея.

Фотоволтаичните системи от Крейн ООД работят не само ефективно, но и са екологични, безшумни, не се нуждаят от специална поддръжка и не замърсяват околната сред с вредни емисии.

От какво се състоят соларните системи?

Компонентите са няколко:

фотоволтаични модули;

инвертор;

акумулаторна батерия ( за автономните системи );

Заряден регулатор.

 

Фотоволтаичните модули ( панели ) имат задачата да улавят слънчевите лъчи и да ги преобразуват в електрическа енергия. Този ток обаче е постоянен и за да може да бъде използван се налага да се преобразува в непостоянен. За да може да се постигне това и напрежението да се поддържа в нормални граници се използва инвертор.

Регулатора има друга задача, а именно да следи за състоянието на акумулаторната батерия. Акумулаторната батерия пък е от огромно значение, тъй като в нея се съхранява произведената електрическа енергия.

 

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment