Полезни факти за стволовите клетки

Стволовите клетки имат потенциала да се трансформират в друг тип клетки на тялото ни, като клетки от сърцето, от кръвта, кожата, костите, мускулите, мозъка и всички тъкани, които ни правят това , което сме! Точно за това стволовите клетки са изграждащ елемент на нашия организъм! Стволовите клетки са откривани във всички многоклетъчни оргазнизми. Те се самовъзстановяват чрез митотично клетъчно делене. Изследователите в областта на медицината смятат, че изследването на стволовите клетки има потенциал да промени борбата с болестите при човека, като се използват за поправка на определени тъкани или за отглеждане на органи. Може да се стигне до производство на сърдечна тъкан от клетъчен материал на пациента, което ще премахне нуждата от  търсене на подходящ  донор, както и ще намали вероятността от имунна реакция.

Най-значимя източник на на хемопоетични и мезенхимни стволови клетки се счита пъпната връв и кръвта от нея.  Първите се използват за лечение на злокачествени заболявания. Процента на преживяемост при пациенти, които са получили стволови клетки от семейството е 91% при лечение на злокачествени заболявания.
Откриването и съхранението на стволови клетки се оказва най-големия успех на съвременната медицина. Стволовите клетки, които могат да се извлекат в акта на  раждането  са с генетичен материал, който не е претърпял възпроизводства в процеса на стареенето на организма и носи оригиналното ДНК на индивида, което ги прави уникални. Процедурата по взимането на стволови клетки е напълно безболезнена и безопасна, както за майката, така и за детето. Кръвта на пъпната връв е наситена с а млади стволови клетки и прогениторни клетки, които са значими за регенерираното на тъканите след увреда. При възрастните също могат д абъдат изолирани стволови клетки, но тези клетки са вече променени и единсвения начин е чрез хирургическа намеса.

Future Health Technologies  е първата семейна банка в Европа притежаваща пълна акредитация ,която има право да извършва поръчки, тестове, изследвания, обработка, съхранение, внос и износ на човешки тъкани и клетки и осигурява финансова подкрепа в случай на трансплантация на стволовите клетки. Чрез съхранението на стволовите клетки на детето Ви, Вие гарантирате, че при нужда от трансплантация всеки генетично свързан член на семейството ще има уникален достъп до пробата и никой друг няма право да я получи без Ваше разрешение! Съхранявайки стволовите клетки Вие си осигурявате бъдещо здраве.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment