Пелети София

Дървесните пелети са едно от най използваните твърди горива. Екологичните продукти се предпочитат от хората по целия свят, поради многото им предимства. Те се използват както в бита, така и от огромни индустриални предприятия главно на три континента – Европа, Америка и Азия. Горенето на пелети се извършва в специални печки (котли) без отделяне на токсични газове, с голяма калоричност и усвоявайки максимално внесеното количество. Ефективността им се доказва от ниското пепелно съдържание в котела, вследствие от почти 100-процентовото изгаряне.  Не само, че отоплението с пелети е по-икономично сравнение с това на дърва или въглища, но е и по-комфортно, тъй като не изсушава въздуха за разлика от климатика. Допълнителни удобства са значително по-малкото количество отпаден продукт (до 3% при висококачествените горива на Пелети.com, но над 20% при нискокачествените) и автоматичното подаване на гориво в горелката. Пелетите спадат към възобновяемите източници на енергия, тъй като се произвеждат от дървесни стърготини и останки на различни видове дървета. При самото производство, дървесната маса се превръща в малки гранули (6-8 мм). Качеството на пелетите се определя главно от пепелното им съдържание и процентът на кора в първичната суровина. За Европа съществува единен стандарт, който отчита и влажността, плътността, калоричността и количеството на примеси. Важно е, когато избирате идеалните за вашите нужди пелети, да не се влияете от външният им вид и миризмата. Не те, а класа според EN са показател за качеството им. Производството на палети е интересен и многоетапен процес. Първият етап в производството е транспортът – суровината се доставя до цех. Там следва вторият етап, а именно – едрото смилане и раздробяването на дървесината. Следващият етап е сушенето, като за суровина с влажност повече от 12% е необходима сушилня, поддържаща температура от 250 градуса Целзий! Следва четвъртият етап – ситното смилане. Изсушеният и смлян материал вече е готов за пресоване. Пресата за производство на пелети, е снабдена с автоматична система, контролираща температурата. След това се провежда шестият етап – горещите пелети попадат в охлаждаща машина. Последен етап е пакетирането. Определящ при този биопродукт е видът на дървесния материал, т.е. суровината за производство. Основно се използва отпадъчна дървесина, стърготини и суров дървен материал. Могат да се използват и клони и дървесна кора, но това повишава пепелното им съдържание, което намаля качеството. Поради това в Пелети.com работим само с дървесната сърцевина. Плюс при производството на пелетите е липсата на химически вещества за слепване на частиците. Те са заместени от естествено намиращия се в дървесината лигнин, който ги държи стегнати. Някои производители използват дървесина, в която съдържанието му е малко и добавят изкуствени смоли за постигане на слепване. Все пак качеството се определя не само от суровината. Пелети, съхранявани в помещения с влажен въздух, са съответно с по-високо съдържание на вода, а следователно и негодни за употреба. Ние осъзнаваме вредата от примесите и неправилното съхранение върху ефективността на продукта, затова нашата фирма се придържа към всички правила. Безкомпромисната ни политика спечели най-високия енергиен клас по Европейския стандарт ENplus, чиито строги изисквания се доближават до Швейцарския стандарт. Ако все още се колебаете относно предимствата на пелетите, ето още няколко причини за използване на този вид суровина и за закупуването му от нас:
• Калоричността на нашите пелети започва от 5 KW и достига до 6.5 KW.
• Едно зареждане на котела осигурява енергия за няколко дни.
• При изгаряне на висококачествени пелети котелът се чисти само веднъж месечно.
• Спестяват тежката физическа работа по време на носенето и цепенето на дърва и заемат по-малко пространство.
• Дървесните пелети са топлинно обработени и могат да се съхраняват дълго време с по-малък риск от формоване.
• Цените на пелетите се определят НЕЗАВИСИМО от горивата на петролния пазар.
Неслучайно за последните години в световен мащаб производството на пелети се е увеличило със стотици хиляди тонове годишно. Най-големите производители са Северна Америка и Европа, а страните с най-масово потребление са Великобритания, Япония и Южна Корея. Поради ефективността и екологичната чистота на пелетите като гориво, тяхното потребление се е увеличило от 10 млн. тона през 2010 до 16,4 през 2015 г. Предвижда се това количество да достигне 23,8 млн. тона праз 2020 г. Ако имате нужда от висококалорични пелети за отопление, потърсете услугите на Пелети.com в град София.
Директория за статии Blogomania.org
Add a comment