Овновни Понятия в Дейността на ЧСИ (Частен Съдия Изпълнител)

Изпълнителен лист
Изпълнителният лист е съдебен акт, който удостоверява, че лицето, в чиято полза е издаден, разполага с право на принудително изпълнение за реализиране на своя претенция срещу длъжника /за предаване на имот, плащане на сума, премахване на незаконна постройка и пр./ и задължава съдебния изпълнител да образува изпълнително производство, в което да се реализира това право.

Покана за доброволно изпълнение
С поканата за доброволно изпълнение се дава 14 дневен срок, в който длъжникът да изплати доброволно дълга си.
Съгласно закона е допустимо в срока за доброволно изпълнение да се извършва запор и опис на имот/движима вещ.

Регистър на публичните продажби
Регистърът на публичните продажби е публична база данни, която предоставя информация за публичните продани на имоти, МПС и движимо имущество, които се извършват от ЧСИ.
Съгласно закона (ГПК и ЗЧСИ) всяка публична продан трябва да бъде обявена на интернет страницата на Окръжния съд (по местонахождение на имота/МПС/движимата вещ) и на интернет страницата на Камарата на частните съдебни изпълнители. (по-подробно виж.: ЧСИ София)

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment