Основни характеристики на телескопа

Какво е основното предназначение на телескопите? Както всички знаят телескопът служи за наблюдение на далечни космически обекти. Това, което повечето хора обаче мислят е, че телескопът служи да приближи далечните обекти и колкото по-голямо увеличение има телескопа, толкова той е по добър. Всъщност увеличението изобщо не е най-важната характеристика на телескопа и тъй като окулярите на телескопите могат да се променят, то дори е възможно на всеки един телескоп да се приложи всякакво увеличение.
Най-важната характеристика на телескопите не е увеличението а големината на тяхната леща или огледало. Диаметърът на лещата или огледалото на телескопа се нарича апертура.
Тъй като човешкото око е малко по размер, а небесните обекти излъчват съвсем слаба светлина, то те остават незабележими или видими съвсем слабо и без подробности за невъоръженото око. Предназначението на телескопа е да събере колкото се може повече излъчена светлина и да я предаде на окото на наблюдателя. Така, дори и най-слабите небесните обекти стават видими в големи подробности. Колкото апертурата на телескопа е по-голяма, толкова повече подробности могат да бъдат забелязани и по ясен образ може да бъде постигнат. Затова и към телескопите с по-голяма апертура могат да бъдат приложени по-големи увеличения.
Друга важна характеристика на телескопа е неговото фокусно разстояние. Фокусното разстояние, това е разстоянието от лещата или огледалото до точката, в която се събират отразените или пречупени лъчи светлина. Увеличенето на телескопа се получава като отношение на фокусното разстояние на телескопа към фокусното разстояние на окуляра, с който се извършват наблюденията .
Отношението на апертурата на телескопа към неговото фокусно разстояние се нарича светлосила на телескопа. Телескопите с по-голяма светлосила са подходящи за наблюдения на далечни небесни обекти, докато телескопите с по-малка светлосила са подходящи за наблюдения на обекти от нашата слънчева система – Луна и планети.
Когато два много отдалечени обекта са близко до линията на наблюдение, то човешкото око ги възприема като един светещ обект. Астрономическите телескопи правят възможно разделянето на тези обекти и възприемането им от наблюдателя като два отделни обекта, а не като един. Тази характеристика на телескопите се нарича разделителна способност.
Проникващата способност е друга характеристика, която определя минималната звездна величина на дадения обект, който може да бъде наблюдаван с телескопа.
Съществуват и други характеристики, но всъщност всички останали се получават като зависимост от основната – апертурата на телескопа.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment