Основни характеристики на противопожарни врати

Пожароустойчива врата можем да наречем врата , която e предназначена да защитава от разпространение на огън и дим при възникване на пожар в помщението, в което е монтирана. Вратите, които притежават тези характеристики изолират огъня, там където е възникнал и не допускат той да се разпространи в другите помещения или в цялата сграда. Интервала от време през, което тя защитава помещението в същност е нейната „огнеустойчивост”.

От тук стана ясно, че именно той е най-важният показател на този тип врати. Той ни показва в какъв период от време вратата ще запази своите качества и цялост при възникване на пожар в помещението. Като мерна единица на този показател се използват минути – от 15 до 120 минути. За да получи сертификат една врата тя се проверява спрямо стандартите, които са дадени. Вратите, които успешно са преминали изпита, получават така наречения „сертификат за съответствие” или наречен още „сертификат за пожарна безопасност”. Сертификатът е по Европейски стандарт, приет у нас като БДС EN 1634-1:2009. Тези пожароустойчиви врати могат да бъдат и със стъкло, но и то трябва да има такъв сертификат.

При тестовете за устойчивост, през които преминава всяка една сертифицирана пожароустойчива врата се определят следните характеристики:

  • Загуба на целостта на системата (E)- за какъв период от време ще настъпи деформация на структурата и следователно поддаване на врата и проникване на пламъка през нея.
  • Загуба на топлоизолационен капацитет (I) – това означава, че ако от едната страна на врата има пожар, то от другата страна (помещението, в което няма пожар) цялата повърхност на вратата не трябва данадвишава максималните 180°C.
  • Задължително е, като допълнение към главните характеристики, пожароустойчивата врата да отговаря на S-показател, който определя нейната димонепроницаемост.

Пожароустойчивите врати се произвеждат от двулистна поцинкована високоякстна стомана и имат пожароустойчив пълнеж, който и шумоизолира помещенията.

Когато се монтират в обществени сгради (болници, молове и др.) те трябва да бъдат задължително с отваряне навън, защото при пожар или друг вид авария, ако врата е заключена или блокирана –  да има възможност да се разбие по – лесно отвътре. Задължително от вътрешната страна на вратата да се монтира и механизъм за ръчно отваряне. Тази система се нарича „антипаника” – това е дръжка по цялата ширина на крилото, която при лек допир се отваря. Отвън вратата се отваря само с ключ. Тези врати могат да притежават и самозатварящи се пружинни панти или механизми за връщане на врата в затворено положение.

При частните домове вратата трябва да се отваря навътре, защото при проблем, когато дойдат пожарникарите, да могат по по-лесно да разбият вратата.

Гуменитеуплътнения при противопожарните врати се изработват от специален материал, който при високи температури от пожар се превръщат в пяна и така не позволяват на задушаващия дим да проникне в помещението.

Аксесоарите, като панти, брави, дръжки и т.н. също са пожароустойчиви.

Освен метални, противопожарните врати могат да бъдат и дървени. Дървените са със специално негоримо покритие и за подходящи за интериорни врати, които по нищо не отстъпват от обикновените.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment