Основни процедури по проверката на автоклиматика

Следването на логическа последователност на работа, ще ви помогне да избегнете всички проблеми, които, ако бъдат пренебрегвани, могат да доведат до объркване и неприятности по нататък. Преди да извършите, каквато и да било работа по автоклиматичната система, трябва да изпълните следните операции:

 1.  Проверете дали вентилаторът на радиатора работи коректно – за да работи ефестивно, автоклиматикът се нуждае от постоянен поток хладен въздух през климатичния радиатор. Когато автоклиматичната система е включена, хладният въздух, преминаващ през предната решетка на автомобила, минава през кондезатора и поглъща топлина, което означава, че когато достигне до радиатора, той вече е топъл. Това лесно може да доведе до прегряване на двигателя и прекомерни температури в кондезатора
 • Как се проверява вентилатора на климатичния радиатор? При вентилатори, задвижвани от ремък, проверете дали ремъкът е в добро състояние и правилно обтегнат. При електрически вентилатори, първо проверете дали перките могат да се въртят свободно, като ги завъртите ръчно. Ако перките са блокирали, отстранете проблема преди да продължите по-нататък. При затруднение е препоръчително да се обърнете към оторизиран сервиз за автоклиматици.

2. Направете предварителна визуална проверка на автоклиматика. Препоръчително е да направите няколко визуални проверки, за да сте сигурни, че няма съществени проблеми с компонентите на автоклиматика.

 • проверете състоянието на охладителната система на двигателя. Проверете за течове и се уверете, че нивото на охладителната течност е правилна.
 • проверете дали ребрата на кондензатора не са изкривени, повредени или задръстени. Ако е необходимо, почистете частиците и насекомите, като използвате мека четка.
 • проверете за очевидни признаци на течове на фреон и масло.  Проверете за петна по маркучите и компонентите на системата, особено по радиатора.

3. Проверете състоянието на фреона с помощта на стъкло за наблюдение. За да се използва стъклото за наблюдение, автоклиматичната система трябва да работи. Стъклото за наблюдение не дава окончателна индикация за състоянието на фреона, За да използвате стъклото за наблюдение, стартирайте двигателя и включете климатика, след това изчакайте няколко минути, за да се стабилизира системата. С помощта на стъклото за наблюдение, може да се установят няколко състояния.

 • чисто стъкло за наблюдение. Чистото стъкло може да е добра или лоша новина- то означава една от следните възможности:
  • системата съдържа правилно количество фреон
  • в системата липсва фреон. Ако случаят е такъв, автоклиматикът няма да осигурява хладен въздух през вентилаторните отвори в купето.
  • системата е презаредена – количеството фреон е твърде голямо. Това състояние може да се провери само с помощта на манометри.
 • малко количество мехурчета или пяна. Рядкото появяване на мехурчета в стъклото за наблюдение е признак за това, че количеството фреон в системата е леко понижено и е необходимо зареждане на автоклиматик .
 • голямо количество мехурчета. Голямото количество мехурчета или пяна в стъклото за наблюдение е признак за силно намалено количество фреон в автоклиматика.
 • тъмно или замъглено стъкло за видеонаблюдение. Това може да означава, че изсушаващият елемент в дехидратора се е разградил и циркулира в системата.

4.Свързване на манометри.

 • първо открийте сервизните вентили на автоклиматика и ако има капачки ги свалете.
 • уверете се, че и двата клапана на манометрите са напълно затворени.
 • свържете маркуча за ниско налягане от страната на системата под ниско налягане, той обикновено е със син цвят. След това свържете маркуча за високо налягане, той обикновено е червен. Забележете, че вентилите за страните под ниско и високо налягане са с различен диаметър, така че би трябвало да е невъзможно да свържете маркучите неправилно.
 • след това маркучите, трябва да се обезвъздушат.
 • уверете се, че маркучите са на безопасно разстояние от всички подвижни и горещи компоненти в двигателния отсег и не се допират до боята на автомобила.

Внимание! Никога не се опитвайте да отваряте ръчния клапан на страната под високо налягане, докато автоклиматичната система работи. Фреонът под високо налягане ще избие през маркуча. Това ще доведе до изпускане на фреон в атмосферата. Ако обслужващият маркуч е свързан към бутилка с фреон, налягането може да е достатъчно високо да избие фитинга на предпазния клапан на бутилката или дори да взриви бутилката, което би довело до възможни щети и наранявания. Ако не сте уверени в знанията и възможностите си се допитайте до специалист, оборудван с необходимата техника.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment