Описание На Различните Видове Предпазители?

Старите жилища и кабелни системи все още могат да разчитат на предпазителите като част от електрическата система. Най-важният аспект при системите от предпазителите, който трябва да имате предвид, е, че никога не трябва дори да си помисляте да използвате предпазител, чийто  рейтинг на ампеража е по-висок от този, който е определен за системата. Непрекъснатостта на предпазителите може да се тества, като допрете едната сонда на мултицета до центъра на контакта, а другият корпуса на винта. Ако отчетената стойност е нула, това означава, че бушонът не работи правилно.

Предпазители за Ниско Напрежение

Предпазители за ниско напрежение обикновено се използват в електронните уреди и джаджите за забавление. Този тип предпазители е наличен в рейтингите до 20 ампера. Тези предпазители са в състояние да сигнализират както за късо съединение в електрическата инсталация, така и за претоварена електрическа верига.

Стандартен Щепселов Предпазител

Стандартният щепселов предпазител е от вида предпазители, които могат да бъдат намерени в повечето обслужващи панели. Тези предпазители захранват електрическите веригите на основни осветителни тела и малки устройства. Стандартният предпазител с щепсел е наличен в рейтинги от 15, 20 и 30 ампера, за да отговарят на размера на жиците във веригата. Този предпазител може да  сигнализира, както за късо съединение, така и за претоварване на веригата.

Времезакъснителни Предпазители

Предпазителите със закъснение във времето могат да се намерят в повечето жилищни сервизните панели. Този предпазител се използва за жадни за захранване малки уреди и е на разположение в рейтинги от 15, 20 или 30 ампера. Компонентът за забавяне във времето означава, че този предпазител е в състояние да издържи кратки токови удари, породени от неща като стартиране на мотора, например. Времезакъснителните предпазители имат способността да сигнализират за къси съединения, претоварени вериги и продължителни електрически вериги.

Предпазители Тип-S

Предпазителите Тип-S се използват в сервизните панели и служат за захранване на осветителни тела и малки устройства. Разликата между стандартен щепселов предпазител и предпазител Тип-S е, че втория може да предпази в случаи, че е монтиран предпазител, който е с по-висок ампераж от необходимото. Тип-S предпазителите се предлагат в рейтинги от 15, 20 или 30 ампера, за да отговарят на габарита на жиците във веригата. Предпазителят може да се вмести в адаптер, който се завинтва в сервизния панел. Този адаптер приема само предпазители Тип-S, които съвпадат по отношение на ампеража.

Патронни Предпазители

Предпазителите във формата на патрон могат да бъдат намерени и в панели за предпазители и се използват за захранване на големи уреди. Предпазителите от този вид са наличен в рейтингите до 60 ампера, за да отговарят на габарита на жиците в електрическата верига. Този тип предпазител е в състояние да издържи моментни токови удари през веригата и може да сигнализира за претоварен, кратка или продължителна електрическа верига.

Ножови Предпазители

Ножовите предпазители могат да бъдат намерени в рейтингите над 60 ампера. Тези предпазители се използва за защита на електрическата система на домакинството и могат да издържат на моментните токови удари.

Необходимите предпазители можете да закупите онлайн от магазини за електроника като Викиват, където можете също така да потърсите съвет или допълнителна информация от специалист.

 

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment