Някои видове сапани и тяхното приложение

Трудно е да си представим съвременните товаро-разтоварни работи по пристанища и гари без сапани и кулокранове. Тяхното наличие е необходимо условие за започване на каквато и да било дейност по преместването на огромни и тежки товари. Със сапани се изгражда нужната връзка между товара и подемната машина, като самите сапани се състоят от няколко взаимосвързани части. В зависимост от много специфики – вида, размера и тежестта на товара, климатичните условия, при които се работи, а и още други неща – се предпочита един или друг вид от тези приспособления. Най-общо, съществуват въжени (едновъжни, двувъжни, тривъжни, четиривъжни), съществуват верижни, има и лентови сапани. И трите вида в краищата си притежават различни куки, захвати и скоби (за вертикален или хоризонтален транспорт), въжени адаптори, обтегачи, вирбели, захватни (такелажни) точки и пр., чрез които се захващат за товарите. Разбира се, няма сапани, които да могат сами да местят нещата, за това трябват машини. Но добрите сапани улесняват процеса, правят го сигурен и безопасен за хората и товарите.

Често в строителството и в някои производства, в халетата на цехове и фабрики, се работи с въжени сапани. В други случаи се предпочитат верижните сапани, защото са по-гъвкави от въжените (особено когато въжетата са стоманени). Друго предимство на верижните сапани е, че те могат да бъдат ремонтирани, т.е. отделни брънки от веригата да бъдат заменяни.

Лентовите сапани, наричани често и колани, могат да бъдат с кръгли (с един, два, три или четири клона) или с плоски ленти (също с един, два, три или четири клона). Изработват се от полиестер, полиамид, полирен и други подобни (понякога с двоен шлаух – импрегниран и абразивоустойчив), като еднораменни, двураменни и пр., в зависимост от предназначението си – с тях може да се повдигат товари от 1 до 21 тона. Вече има и рингови сапани, които са с голяма товароподемност – до 150 тона.

Навлезем ли професионално в тематиката, ще започнем да различаваме още и еднощрангови, двущрангови и четирищрангови сапани, ще научим и че често се нанася т. нар. PU-покритие на коланите, за да бъдат те защитени от остри ръбове, да не позволяват да се врежат остри части в колана и пр. По този начин многократно се повишава продължителността на използването им.

Понякога се налага самите сапани да бъдат удължавани – това най-добре се извършва с т. нар. кука жокер. Чрез куката жокер могат да се свържат два колана и връзката да бъде надеждна.

Трябва да знаем, че сапани се използват и за укрепване при превоз на товари, например при автовози. Това се извършва с няколкоточково (в зависимост от изчислената сила на опън) захващане към платформата с въртящи се куки.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment