НЕЗАРАЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ. Изследвания през 80-гдини на ХХ в.

НЕЗАРАЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ. Изследвания през 8О-те години на ХХ в. Незаразните заболявания

Неизвестни особености на етиологията и патогенезисът на мнозинството

съвременни заболявания. Възможности за профилактика и излекуване.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment