Необходимостта от сервиз за газови уредби

Сервиз за газови уредби е необходимост за добрата функция и работа на автомобилите работещи на газ – било то пропан-бутан или  просто метан. При промяната на един стандартен бензинов инжекцион към газов такъв има стандарти и норми на монтажа, който се извършва, придружени с нужната документация и изисквания по европейски директиви. Един газов инжекцион трябва да има издадена следната документация от сервиза, който го монтира и обслужва: паспорт или протокол на съда за съхранение на гориво, преминал всички изпитания  – в него са описани абсолютно всички данни по процеса на изпитване, протокол за изменение в устройството на автомобила за системата на газовия инжекцион, като дата на производство на газовата бутилка и номер, акт за монтажа с имената на монтажника на системата и датата на монтажа, дата и валидност на техническия преглед за изправност на системата. Сервиз за газови уредби и инжекционни газови уредби се налага да бъде посещаван в рамките на всяка една календарна година, а по-чесно не би навредило дори. При преминаване на този технически преглед за изправност в сервиза се издава стикер за годността на автомобила за експлоатация на пътя. Той трябва да бъде залепен на видимо място на задното стъкло на автомобила и ясно да обозначава вида на използваното в превозното средство алтернативно гориво. Така газовия автомобил се явява безопасен за собственика и околните участници в движението на пътя.

Отделно един газов инжекцион се нуждае от настройка на системата и софтуера през определен период от време. Това става при повечето автомобили веднъж при пускане в експлоатация след монтаж газовия инжекцион и ако всичко се настрои оптимално и правилно може и да не се налага повторна настройка през следващата поне една година. При конвенционалните газови уредби това не е точно така. Те се нуждаят от по-честа, навременна и постоянна настройка на работата си. Години наред системата на газовия инжекцион може да функционира с първата си настройка съвсем безпроблемно и ако тя е добра и смяната на филтрите на газта е навременна това гарантира по-рядко посещение на автомобила за фабрични, гаранционни дефекти. Когато започвате използването на инсталираната ви газова инжекционна система от сервиз за газови уредби ви предоставят гаранционен срок за ползване от поне 2 години, като при някои марки и модели авто газови уредби може да достигне 3 , че даже и 5 години. Но в масовия случай обикновено е в рамките на една до две календарни години. През времето му вие можете безплатно да ползвате услугите на сервиза по поддръжка и настройка на системата ви на газ, когато смятата, че такава е необходима. След изтичане на периода доброто поддържане от ваша страна на колата ви с газов инжекцион е задължително. Това се урежда от законовите рамки в областта, а и лежи донякъде на собствената ви съвест, за да опазите околните и себе си от фатални инциденти.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment