На какви коли се прави чип тунинг?

През последните 15 години колите, които се произвеждат се управляват в известна степен от електронен контролен блок по зададени параметри, или по-просто казано – компютър. Той се грижи за доста неща, като започнем от запалването на автомобила до определянето на горивната смес при всяко натискане педала на газта. Компютрите на доста коли следят редица външни фактори при определяне на газовата смес, дори външната температура.
Чип тунингът е всъщност промяна на тези параметри за по-добра работа на двигателя и увеличаване мощността на колата.

За всяка кола, независимо каква, увеличението чрез чип тунинг е сравнително относително. За бензинови двигатели без турбо увеличението е 5-10 %, за бензинови с турбо – 20-40%, а за дизелови с турбо – 20-35%. По принцип чип тунингът е безопасен за колите, ако по тях не са извършвани модификации.

Има няколко вида чип тунинг. Първият тип е модулен – монтира се модул между централния блок за управление и гориво-разпръскващата система, който постоянно или в повечето моменти участва в управлението на двигателя – MODUL.

Втори тип чип тунинг – след споразумение между производители е монтирана букса за по-лесно диагностициране на двигателя. Със специален компютър е възможно през буксата да бъде прочетен софтуера – OBDII.

Трети тип чип тунинг – със специализиран хардуер се обменя информация с чипа от електронния блок на колата – BDM. При този вид чип тунинг автомобилът може да възстанови първоначалното си програмиране без проблем.

При четвъртия тип чип тунинг е необходимо да се свали чипа от контролния блок на колата и след обработка пак да се сложи – EPROM.

Вече е възможен и чип тунинг на модифицирани автомобили. За целта се прави индивидуален тунинг софтуер за съответния автомобил, като преди това се замерват най-важните параметри от работата на двигателя.
След чип тунинга се забелязва повишаване на въртящия момент на двигателя в частта на ниските обороти, по-изразена мощност при ускоряване в сравнение със заводските настройки. При бензиновите двигатели разходът на гориво в повечето случаи си остава непроменен, докато при дизеловите има значителен спад на разхода на гориво.

Чип тунингът не влияе на продължителността на живот на двигателя. На нея влияе само глупостта на шофьора.
В крайна сметка, от всички положителни черти, които чип тунинга придава на нашия двигател да не забравяме да споменем и най-хубавата – че с повишаване на мощността без увеличаване разхода на гориво ние пазим атмосферата от увеличаване на вредните емисии. Всички искат повече мощност, по-бързи коли, премахват катализатори, филтри. Чип тунингът е решението на вашия проблем

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment