Лоши ли са съдебните изпълнители?

November 29, 2016 | Автор: | Публикувано в Бизнес и финанси

В нашето общество категорично се разпространява единствено негативно отношение към съдебните изпълнители/държавни и частни/. Буквално се предзивикват асоциации с образа на Андрешко от едноименния разказа на Елин Пелин. Убедена съм, че този негативизъм до голяма степен се дължи и на медиите, които напълно съзнателно избират образите на потърпевшите. Те никога не са представители на малкия/среден бизнес, а единствено възрастни хора, които не могат да заплатят задълженията си за електрическа или топлинна енергия. А затова съм по-склонна да обвиня социалната система в България, която оставя тези хора да живеят на ръба на мизерията.

И някакси далече от представите на хората остава фактът, че заповедни производства се образуват, както срещу потребители , така и срещу некоректни търговски дружества.

Искам да Ви посоча пример от моята практика, при които кредиторът е икономически равнопоставен с длъжника и напълно основателно прибягва да „съдействието” на заповедното производство и впоследствие до намесата на съдебен изпълнител.

Дружеството –кредитор извършва доставка на стоки на други търговски дружества. Стоката е доставена, но месеци след това насрещната парична престация не е изпълнена. Разбира се, опитахме да уредим въпроса извънсъдебно, но без резултат.  След  като прецених, че са налице предпоставките за образуване на заповедно производство, пристъпихме към подаване на заявления до компетентните съдилища.

В резултат на тези наши действия бяха издадени заповеди за изпълнение и пристъпихме към образуване на изпълнителни дела при частни съдебни изпълнители, които да направят необходимото съобразно правомощията си, уредени в закона и така доверителя ми да получи сумите от своите длъжниците.

В този ред на мисли, не считате ли че ролята на съдебния изпълнител реално може да бъде и положителна? Защото освен през очите на длъжника, трябва да можем да погледнем ситуацията и през очите на кредитора. Той е бил коректен, изпълнил е своето задължение своевременно, но от това са произтекли единствено негативни за него последици. Предал е стока , а в същото време не е получил плащане. А, когато се повтори тази ситуация с втора, трета и т.н. фирма, то какви могат да бъдат последствията за малкия бизнес?

Отговорът е ясен – самият той може да изпадне в забава спрямо своите кредитори, да забави плащанията на заплати на своите работници и служители и т.н.

Как ще протече самото изпълнително производство зависи от имущественото състояние на длъжника и активността на съдебния изпълнител. Със сигурност е необходима немалка доза търпение. Ако доверителят ми не беше склонен да предприеме тези действия, това би било равнозначно на отказ от парични средства, които са от изключително значение за икономическото състояние на представляваното от него дружество.

Това е само един пример, но могат да бъдат посочени множество такива, при които всъщност кредиторът се възползва от възможностите, уредни в закона за да получи плащане, което реално му се дължи. Плащане, чието закъснение се отразява на състоянието на дружеството и на коректните му отношения с други физически и юридически лица.

При некоректни длъжници най-добре е да потърсите съвет и консултация с адвокат, който да прецени, дали са налице предпоставките за образуване на заповедно производство и да Ви окаже необходимото съдействие.

Отделно от това – знаете ли, че съществува възможността да упражните права на свой длъжник, ако той бездейства?

Оставете своя коментар

Трябва да влезете в сайта за да оставите своя коментар.