Кога да запишем детето на езикова школа

Не са малко хората, които се питат в коя възраст е най-удачно да запишат детето на чуждоезиково обучение. Въпроси от типа на: „Лесно ли се научава чужд език в ранна детска възраст?“, „Как най-добре се помага на детето за усвояване на чуждия език?“ и други.

Не са малко и родителите, които записват децата за изучаване на английски език още в най-ранна детска възраст. Около 2-3 годинки децата не губят ценно време в заниманията по обучение на чужд език.

При първо занимание в езиковата школа се създава нужната благоприятна среда, която е удобна за постигане на максимално усвояване на детайлите. Всичко това помага за балансирано възприемане на звуците, начина на общуване, изговаряне и развива паметта у децата, за да могат да усъвършенстват творческите си способности.

Според изследвания е доказано, че в ранна детска възраст децата записани за обучение по английски език, могат безгранично да развиват потенциала си. Занимания с малки деца в чуждоезикови школи спомага за навлизане и откриване на света от рано.

Преподавателите, които се занимават с чуждоезикови обучения имат наблюдения, че най-малките възприемат света под формата на игри и забавления. Увлекателни и много ефективни са методите, в които възрастен и дете играят, пеят, танцуват, смеят се. Всичко това са само част от тактиките на обучаващите по английски език.

При децата между 4 и 6 годишна възраст се използват смесени техники, по време на обучаващия процес. Песни и четене на книжки, придружени с рисуване на книжки са най-използваните похвати. Оптималния, нужен брой от часове, прекарани в обучение на деца в тази възрастова група за една седмица се равнява на 2 до 3 часа.

След навършване на предучилищна група заниманията по английски език за децата трябва да зачестят, като се внимава да не се смесват майчиния и чуждия език. Това може да се забележи, когато детето започне първи клас и изучаване на български език, писмено. Този момент, обаче може да бъде париран с помощта на професионални преподаватели в различните езикови школи.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment