Какво трябва да знаят тези, които търся работа в чужбина?

Все повече българи търсят възможности за работа извън границите на България. И наистина все повече – не знам каква е официалната статистика, но фактът че средствата изпращани от чужбина в България са най-сериозният „инвеститор” за българската икономика е достатъчно красноречив.

Много българи се обръщат за съдействие към познати и роднини, които са се установили в друга държава. Но не са малко и тези, които се опитват да намерят работа, използвайки услугите на посреднически фирми.

Основният въпрос/ако сте от вторите/ е можете ли да се доверите на въпросната фирма? Разбира се отговорът зависи от много обстоятелства, но най-вече от това дали посредникът действа съобразно българското законодателство.

Какво означава това?

1.Всяка фирма-посредник трябва да е регистрирана към Агенция за заетостта. Следователно след като се спряли на конкретена фирма задължително трябва  да проверите, дали същата е регистрирана и притежава удостоверение да предлага посреднически услуги.

2.След като сте направили тази проверка и сте констатирали, че фирмата-посредник е коректно вписана, трябва да имате предвид, че задължително трябва да ви информира за следното:

Какво е законодателството на държавата/в която ви престои да заминете/, което урежда наемането на работа на чужди граждани в нея. Тази информация трябва да ви бъде представена на български език;

Кой е вашия работодател и къде ще бъде вашето бъдещо място на работа. Аз лично намирам тази информация за изключително важна, тъй като при добро желание от ваша страна ще можете да потърсите мнения и отзиви за него и от други източници;

Какъв е битът , културата и обичаите на държавата, в която смятате да полагате труд.

При представяне на тази информация, посредникът ще поиска да удостоверите с подписа си, че е изпълнил това свое задължение  – да ви информира, така както е законово уредено.

Следваща стъпка?

Задължително преди да тръгнете трябва да получите подписан индивидуален договор от работодателя. Договорът може да е подписан и от пълномощник, но при този вариант ви съветвам да поискате да се запознаете и с пълномощното. Трябва да ви бъде представен преведен на български език договор.

Не на последно място, обърнете внимание на това, че:

Посредническите услуги за вас за безплатни и не трябва да бъдат изисквани плащания от ваша страна под какъвто и да е предлог. Посредническата фирма може да очаква плащане на такива от самия работодател, но не и от вас като търсещи работа или наети на работа лица.

Заплащането?

Запознайте се задължително какво е минималното заплащане в страната, в която заминавате, тъй като ще бъде в нарушения на законодателството, ако ви бъдат предложени възнагражение и условия на труд, които са под минималните за приемащата държава.

Ако имате нужда от консултация относно фирма-посредник, договори и условия на труд, можете да ни зададете вашите въпроси. Като адвокати, запознати и с немското законодателство, сме на разположение и ще се постараем да ви бъдем полезни.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment