Какво прави един глюкомер висококачествен?

Един от ключовите елементи във взимането на решения при терапията на пациенти със захарна болест (диабет) са стойностите на глюкозата в кръвта. Благодарение на съвременната технология устройства, които служат за самостоятелен контрол на кръвната захар вече са широкодостъпни за хора с диабет.


Разбира се, в по-голямата част от случаите терапията за диабет е комбинирана – хранителен и физически режим, лекарствена терапия, инсулинова терапия и контролни изследвания. Напоследък специалистите акцентират върху огромната роля на ежедневните навици на болния, както и на прецизното самостоятелно проследяване на нивото на кръвната захар. В този смисъл апаратите за измерване на кръвната захар, които се използват в домашни условия от пациентите с диабет, трябва да дават максимално точни резултати.


Какво влияе на резултатите от измерването?
Най-честите случаи на неправилно измерване се получават при неправилно калибриране на глюкомера, неподходящи условия на околната среда (влажност и температура), неправилно използване на устройството, проблеми с реагента в тест-лентите и не на последно място – самите фабрични специфики на глюкомера.


Още през 2011г. в журнал за диабетни технологии и терапевтика е публикувано изследване, в което са тествани 7 различни глюкомера за самостоятелен контрол на кръвната захар, като целта е била да се установи кои от тези устройства отговарят на строгите изисквания за прецизност на измерването. Това проучване установява, че глюкомерът
Bionime GM550 дава най-точните резултати както при регулярно измерване, така и при повишени нива. Той се калибрира автоматично, използва уникална структура на тест-лентите, която е сред първенците в иновативните решения за удобство и качество на измерването.
Защо е толкова важно глюкомерът да дава максимално точни резултати?


Нивото на кръвната захар стои в основата на определянето на инсулиновите дози на пациентите с диабет. При грешно отчетени високи стойности често се стига до неправилно увеличаване на инсулиновите дози, което от своя страна може да доведе до хипоглекимия (много ниска кръвна захар), а тя до по-сериозни последици като замаяност, мозъчно увреждане, припадъци, а понякога и до фатален край. Самостоятелното проследяване на кръвната захар много улеснява процедурата при определяне на терапията и спестява време. Именно затова е важно глюкомерът да е качествен и точен.


Глюкомерът
Bionime GM550 се е утвърдил като висококачествен продукт на световно ниво, сред специалисти и потребители. Осигурете си спокойствие и сигурност при самостоятелния контрол на кръвната захар с Bionime GM550 и тест-ленти за глюкомер Bionime Rightest GS550!

 

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment