Какво е устройството на клещите резачки

Какво е устройството на клещите резачки
Обикновено всички видове клещи резачки се състоят от следните части: челюст с режещи ръбове, които могат да имат различна форма, дръжки с удебелени краища за удобно и ергономично захващане и шарнир, около който се въртят дръжките и челюстите. При някои модели може да има и възвратна пружина. Пружината се намира между двете рамена на дръжките и подпомага челюстите да се върнат в първоначална позиция – отворено работно положение след извършване на срязването на тела или проводника.
При моделите клещи резачки със странично или право рязане остриетата са конструирани така, че режещите остриета винаги прилепват успоредно по цялата дължина на острието. Шарнирните съединения между челюстите имат лек и плавен ход на движение и при работа е необходимо минимално усилие, за да бъде направен среза.
Водещ иноватор в областта на клещите резачки е немската фирма KNIPEX. Важна особеност в конструкцията при клещите резачки KNIPEX са висококачествените закалени ръбове по цялата дължина на остриетата. Прецизно сглобената конструкция на клещите осигурява движение на режещите ръбове в една равнина, като по този начин гарантира по-малко вложено усилие на рязане, а същевременно осигурява висока точност и качество на среза.
Специфичните изисквания при рязане са допринесли за разработването на различни видове клещи резачки. Разнообразието им е голямо: например, клещи с прави или закривени остриета за рязане в равнина под ъгъл. Различават се и по формата на заточване на остриетата –заточване с голяма фаска, с малка фаска или симетрично заточени ръбове. Различават се и по броя на шарнирите – едно-шарнирни и дву-шарнирни. По отношение на дръжките могат да бъдат неизолирани, изолирани с обикновена пластмаса, с многокомпонентна пластмаса или чрез потопяване в специална пластмаса, осигуряваща електроизолационни свойства на клещите. Дължината на дръжките от своя страна определя максималния диаметър на тела, който може да режете. Например: дължина на дръжките 125 мм – реже Ø 1,5 мм твърд тел, 140 мм – реже Ø 1,8 мм твърд тел, 160 мм – реже Ø 2,0 мм твърд тел, 180 мм – реже Ø 2,5 мм твърд тел.
Клещите резачки са специализиран инструмент, който трябва да се избере внимателно в зависимост от естеството, спецификата и изискванията на работата, която ще извършваме.
За повече информация относно клещите резачки на фирма KNIPEX посетете http://www.e-shop-bg.eu
Автор: E-shop-bg

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment