Какви лепила има в дървопреработвателната промишленост?

Какви лепила има в дървопреработвателната промишленост?

Като цяло дървесината и дървесните материали са видове порьозни, хигроскопични и набъбващи материали. Постоянно се извършват различни опити, в които се проверяват начините за свързване на дървесни детайли. Тук не е необходимо само достатъчна термодинамична адхезия на лепила. Желателно е да се създаде и допълнително сцепление, което може да стане само чрез нарязани съдове и свързаното с тях увеличаване на повърхността на дървото. Дървото присъства навсякъде около нас, дори при избор на мебели за баня, за спалнята, всичко е свързано с дървен материал. Знаете ли какво е адхезионният ефект? Този ефект се дължи на силно полярните свойства, които има в себе си и на повърхността дървото. Този ефект може да бъде контролиран, намален от намиращите се в дървото материали, като смоли и всякакви мазнини.

 

За качеството на дървеният материал важна роля играе климатът. Той може да доведе до предизвикване на набъбване или свиване на дървото, което води до разрушаване на термопластичните адхезионни връзки. Това е повод да се извършва залепването на дървесния образец, който е подлаган на изпитване за якост при счупване на дърво, за да се получи напълно точна и ясна оценка за качеството на залепванията, при влиянието на климатичните фактори. Всяко едно изделие, като паркет или маса е важно да са здрави и издържливи. Повечето предлагащи известни лепила за дърво съдържат вода като разтворител или дисперсна среда. Това е причина лепилният слой да се обезводнява чрез дифузия. Когато е на лице едно погрешно залепване се наблюдава счупване на дървото. Това явление е често срещано. Определянето на якостта на свързване се регламентира от стандарти, които са водещи от Германия. Прилагането на лепило се разделя на конкретни групи. Единият вид лепила са глутинови лепила, лепила от синтетични суровини и стапящи се лепила. Вие четете ли какви лепила взимате? Случвало ли ви се е да купувате погрешно лепило, което не ви е подействало?

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment