Как се процедира при по-усложнените площи?

Строителството е изключително динамично развиващ се сектор. През годините, прилаганите технологии бележат забележителен ръст в качеството и ефективността си. Конкуренцията в сектора облагодeтелства нас – крайните потребители. Съвременните компании, славещи се със завидно желание за развитие и постоянно актуализиращи се технологии, инвестират огромни средства в това да открият по-добри, по-надеждни и по-достъпни системи, които да бъдат от полза за потребителя и постигането на заложените от него цели.

Но има и такива случаи, в които съвременните технологии не се възприемат от обикновения майстор. За него е по-лесно да работи по изпитани методи, които спазва в продължение на много години. Това далеч не е правилна политика. Тенденциите се менят, технологиите също. Както вече отбелязахме – строителството е динамичен сектор. Но нека подплатим теорията си с пример.

Ако разгледаме системите за хидроизолиране, ще ни направи впечатление, че те са преминали през забележителни подобрения. Това, което в България все още изглежда непозната тематика е спазването на определени, възлови правила, за да се извърши едно хидроизолиране правилно. Много от нас са прибягвали до хидроизолиране на своите балкони, тераси, покриви и т.н. Това, което изглежда като малко по-сложна задача е свързано с хидроизолация на сутерени, приземни и подземни помещения. При тях ситуацията определено е по-различна. Поради факта, че тези помещения се намират напълно или от части под морското равнище, те са обект на негативни въздействия от земната повърхност, просмуканите в нея дъждовни и подземни води, напояване, температурни амплитуди и т.н.  Поради тази причина, помещенията от този тип изискват наличието на добре изградена хидроизолационна система, съблюдаваща установените стандарти. Основният проблем е, че в много от случаите, тя е повредена, неправилно поставена или изцяло липсваща. Това е сериозен негатив за конструкцията, защото влагата прогресивно прониква в нейната структура. От нейното навлизане следва появата на мухъл, плесен и други. Съществуват и още сериозни проблеми, които биха били предизвикани от некачествената хидроизолация на сутерени, приземни и подземни помещения. Стига се до там, че мазилките по стените в посочените помещения се изсоляват и често се отлепват. Тези помещения са в основата на една сграда. В случай, че структурата на стените им бъде увредена, то негативите определено ще се предадат нагоре по веригата. А това определено е последствие, което бихме желали да избегнем и, от което можем да се предпазим стига да спазваме най-важните стъпки от процеса на хидроизолиране.

Поради тази причина, за нас е важно да не подценяваме ситуацията с хидроизолацията на сутерени, приземни и подземни помещения. Добре би било да се запознаем с полезните информации по темата, достъпни в интернет, които да ни послужат като ориентир и основно напътствие в процеса на хидроизолиране.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment