Как се изграждат честотомери?

Честотомерите са уреди, които се използват за измерване на дължината на вълната и повторението ѝ в отрязък от време. Отношението между двете стойности ни предоставя честотата на вълната, която може да бъде звукова, светлинна или електромагнитна.

Най-лесно можем да научим устройството на честотомерите като се опитаме да построим един. Не е задължително да се втурвате да търсите необходимите части, а просто да проследим процеса. Това е чудесен начин да разберем защо устройството работи по този начин. Честотомерът, който ще построим, е елементарен. Онези, които се продават в магазините за специализирана техника, са много по-точни и стават за измервания в електрическата верига.

Какво съдържа един класически честотомер?

Списъкът с елементи, които се съдържат в честотометъра, е доста дълъг. Затова трябва да се въоръжим с търпение. Ще изброим всички елементи, които се съдържат в четотомерите, за да добием по-добра представа как работи измервателния уред. На първо място, в честотомерите има чипове, които отчитат времето. Освен това, за да се случат процесите на измерване има нужда от един резистор и потенциометър. На разположеие трябва да бъдат и два кондензатора. Няма да има смисъл от всички тези приготовления, ако нямаме източник на сигнал или вълна. Следва и захранването – девет волтова батерия, както и държач за нея. Свързването на всички тези елементи се прави посредством проводници.

В началото

Експериментаторите, които са решили да изградят честотометър, трябва да изберат максималната честота за електромагнитната вълна. Тя се базира на стабилния пулс. Следва се уравнението f = R * C, където R е резистор, а C капацитатор.

Изчислява се честотата, за която ще се използват стойностите на R = R3 = 10k, и C = C2 = 0,01. Максималната честота е 10k * 0 .01 = 1kHz. Следва чипът да се свърже с контролното табло. Неговото ниво трябва да се подравни с лявата част и да бъде поставено с два извода.

Резисторът се поставя между чипа и източника на напрежение. Поставете единия край на извода на кондензатора, а другия извън веригата и го заземете.

Другият резистор също трябва да бъде свързан за източника на напрежение. Центърът на потенциометъра трябва да има извод, подобно на останалите елементи от веригата. Поставете всички незаети изводи към другата колона, която се образува в контролния панел. Добавете в единия край резистора и го свържете към положителния полюс. Прикрепете другия край на резистора към отрицателния извод на уреда.

Настойте генератора на сигнали да извежда 1kHz синусоидна или квадратна вълна.Свържете положителния му край към чип с допълнителен извод, а отрицателния полюс заземете. Добавете държача на батерията към електрическата верига и поставете батерията от девет волта в него. Следва да се включи и генератора на сигнала.

Настройки и калибриране

Калибрацията е необходима, когато работите с честотомери. По този начин единствено може да се измери правилната честота на вълната. В този случай можете да направите отчитането в стойностите – 1kHz – 500Hz.

Това е начинът, по който може да се изгради аналогов честотомер в домашни условия. Той може да ви свърши работа инцидентно. Все пак много по-лесно е да се разходите до специализиран магазин, за да изберете дигитален честотомер, който ще ви служи точно в продължение на години. Специалистите, които работят в тези търговски обекти, ще ви дадат полезни съвети за правилната им употреба. С радост ще разберете, че няма да има нужда от специална поддръжка.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment