Как се армира топлоизолация?

Топлоизолационният слой трябва да бъде армиран. Това е много важна процедура. Чрез армиращият слой топлоизолационната система получава функционална сигурност, а нейният живот се удължава. Ето защо за тази цел се нуждаете от наистина качествени материали. Само чрез коректните продукти и правилният начин на работа, топлоизолационният слой ще е изцяло в състояние да издържи на разнообразните хигротермични натоварвания. По този начин ще избегнете редица проблеми и потенциално образуване на пукнатини в топлоизолационната система.

Армиращата шпакловка изисква наличие на армираща мрежа. Последната трябва да е вградена в шпакловката и точно това е и същността на армировката. Армиращата шпакловка трябва да бъде в състояние да облъсква водата и същевременно да пропуска парите. Поставянето на армиращата мрежа е с цел шпакловката да поеме натоварванията на опън. Ето защо шпакловка с вградена в нея мрежа се нарича армираща или известна още като армирана шпакловка. Това е аналогично на стоманобетона.

Армиращата мрежа от своя страна би могла да бъде изработена от различни материали. Така например тя може да е от стъклофазер, метал или пластмаса. Предназначението ѝ е да поеме натоварванията, които възникват в шпакловката, като крайната цел е да се избегнат повредите и пукнатините. Едно задължително условие за армиращата мрежа е нейната алкалоустойчивост. Това означава, че тя ще е защитена от съдържащата се в шпакловката разтваряща алкалност.

Полагането на шпакловката се извършва с назъбена шпакла и това трябва да стане по цялата повърхност на топлоизолационните плочи. За да научите повече за шпакловането на стиропор и други топлоизолационни материали можете да прочетете статията: Армиране на топлоизолационен слой. В нея е подбрана и важна информация за момента на армиране, за разположението на армиращата мрежа в шпакловката на топлоизолацията, както и за всичко останало, което трябва да знаете за процеса на армировката на ТИС.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment