Как да топлоизолираме ефективно с ТЕРМОКАЛКУЛАТОР 2.0?

Енергийно ефективното строителство е едно от най-разпространените направления в сектора, в последно време. Поради това, все повече и повече хора целят да направят качествена инвестиция в своите жилища. Редом с периодично възникващата нужда от качествена топлоизолация се стига и до това да се налагат норми от Европейския съюз относно опазването на околната среда. За много хора, енергийно ефективните сгради до голяма степен не асоциират с екологично съобразно строителство. Но това далеч не е така. Новите политики в сферата на енергийната ефективност оказват огромна превенция върху вредните емисии, изпускани в атмосферата. А едно от основните звена на тези нови политики е изграждането на качествени топлоизолационни системи.

Това не винаги е толкова лесна задача, колкото си представяме. Зад полагането на една качествена топлоизолационна система и обезпечаването на една сграда откъм енергийна ефективност, стоят голям брой данни и сложни изчисления.  Нормално е, за нас като обикновени потребитрели, това да звучи непосилно. Качествената проектантска дейност винаги е свързана със задълбочено познание в сферата на физичните качества на отделните материали.

Но някои компании, опериращи на пазара за строителни материали като МАРИСАН например, са помислили за решаването на този проблем. ТЕРМОКАЛКУЛАТОР 2.0 е обновена версия на софтуерен продукт, изчисляващ строително-физическите параметри на даден проект. Характеризира се с лесен, потребителски интерфейс, подходящ, както за обикновени майстори, така и за опитни специалисти. ТЕРМОКАЛКУЛАТОР 2.0 позволява изчисляването на най-важните данни, които са нужни относно топлоизолационни системи като ТЕРМОФЛЕКС® и ТЕРАПОР® например. Системата е безплатна и лесно достъпна. Изчисленията, генерирани от ТЕРМОКАЛКУЛАТОР 2.0, могат да спестят много усилия и време на всеки един, решил да топлоизолира своят дом. Програмата може да претендира със своята изключително висока функционалност, добре структурирана работна площ и пълно съответствие на изведените резултати с актуалните топлотехнически норми за проектиране.

При употреба на ТЕРМОКАЛКУЛАТОР 2.0, получените резултати могат да бъдат съпоставяни с актуалните разпоредби на Наредба 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Така всеки потребител може да е сигурен в енергийната ефективност на даден проект. Европейският съюз постоянно актуализира своите разпоредби относно екологичната целесъобразност на строителните проекти, поради което, ние като потребители, тепърва ще изпитваме нуждата от такива софтуерни инструменти.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment