Как да топлоизолираме ефективно с ТЕРМОКАЛКУЛАТОР 2.0?

February 28, 2014 | Автор: | Публикувано в Дом и семейство, Технологии

Енергийно ефективното строителство е едно от най-разпространените направления в сектора, в последно време. Поради това, все повече и повече хора целят да направят качествена инвестиция в своите жилища. Редом с периодично възникващата нужда от качествена топлоизолация се стига и до това да се налагат норми от Европейския съюз относно опазването на околната среда. За много хора, енергийно ефективните сгради до голяма степен не асоциират с екологично съобразно строителство. Но това далеч не е така. Новите политики в сферата на енергийната ефективност оказват огромна превенция върху вредните емисии, изпускани в атмосферата. А едно от основните звена на тези нови политики е изграждането на качествени топлоизолационни системи.

Това не винаги е толкова лесна задача, колкото си представяме. Зад полагането на една качествена топлоизолационна система и обезпечаването на една сграда откъм енергийна ефективност, стоят голям брой данни и сложни изчисления.  Нормално е, за нас като обикновени потребитрели, това да звучи непосилно. Качествената проектантска дейност винаги е свързана със задълбочено познание в сферата на физичните качества на отделните материали.

Но някои компании, опериращи на пазара за строителни материали като МАРИСАН например, са помислили за решаването на този проблем. ТЕРМОКАЛКУЛАТОР 2.0 е обновена версия на софтуерен продукт, изчисляващ строително-физическите параметри на даден проект. Характеризира се с лесен, потребителски интерфейс, подходящ, както за обикновени майстори, така и за опитни специалисти. ТЕРМОКАЛКУЛАТОР 2.0 позволява изчисляването на най-важните данни, които са нужни относно топлоизолационни системи като ТЕРМОФЛЕКС® и ТЕРАПОР® например. Системата е безплатна и лесно достъпна. Изчисленията, генерирани от ТЕРМОКАЛКУЛАТОР 2.0, могат да спестят много усилия и време на всеки един, решил да топлоизолира своят дом. Програмата може да претендира със своята изключително висока функционалност, добре структурирана работна площ и пълно съответствие на изведените резултати с актуалните топлотехнически норми за проектиране.

При употреба на ТЕРМОКАЛКУЛАТОР 2.0, получените резултати могат да бъдат съпоставяни с актуалните разпоредби на Наредба 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Така всеки потребител може да е сигурен в енергийната ефективност на даден проект. Европейският съюз постоянно актуализира своите разпоредби относно екологичната целесъобразност на строителните проекти, поради което, ние като потребители, тепърва ще изпитваме нуждата от такива софтуерни инструменти.