Как да действаме при пожар

Пожарът е  едно от най опасните бедстивя, разпространяващо се без контрол, отделяйки колямо количество топлина, дим и пламъци. Пожарът е сложен комплекс от химико-физични  явления, в основата на които лежат изменящи се във времето процеси на горене, топло и масообмен. Пожарът може да бъде предизвикан умишлено (палеж) или да е в резултат на инцидент. Той е опасен за човешкия живот и здраве, за материалните ценности или природната среда. Пожарът е най-лошото бедствие, което може да се случи в нашия дом. Ако не се реагира навреме, в много случаи  бива унищожено цялото ни имущество и дори по-лошо – има голяма вероятност да бъдат  застрашени  здравето и животът ни.

Основно действие на органите за пожарна безопасност са превантивните мерки за недопускането на пожарии и аварии. Тази дейност е комплекс от предварителни мероприятия, включващи организационни подготовки с обществен характер. Не малка част от превантивната дейност е осъществяването на разяснителни инициативи за подготовка на населението, с цел формиране на необходимото предпазно поведение и адекватни на ситуацията действия за защита и самозащита при пожари, бедствия и аварии. Направете всичко възможно тези мерки за безопасност да станат Ваш постоянен спътник, Ваш навик! Бъдете предпазливи около електричесеки и отоплителни уреди и инсталации, никога не оставяйте малки деца в опасна близост до тях. Мислете предварително и бъдете подготвени, само тогава можете да реагирате адекватно при нужда. Все по- популярно става притежанието на пожарогасител в домакинствата! Това е една мярка за сигурност и спокойстиве. Сам по себе си пожарогасителят представялва активно устройство, което се изпозлва за ограничаване или гасене на малки пожари. За по-големи и мащабни пожари е необходима намесата на пожарните служби. Най-често формата на пожарогасителя е цилиндрична и червена на цвят бутилка, съдържаща агент под налягане, който се освобождава за гасене на огъня.

Да се предскаже време, място и големина на пожара е невъзможно, за това той остава сред най-опасните бедствия. Най-важна  е скоростта на взимане на решенията. Има различни видове пожарогасители и начини за справяне с пожарите, трябва да сме информирани достатъчно, за да можем да съхраним здравето и живота както на нашите близки, така и на нас самите. За тази цел фирма „ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД предлага най-високо ниво пожарна безопасност, пожарни врати, пожарогасители.  обслужване и поддръжка на пожарогасители. Всички продукти са сертифицирани и притежават становища за допустимост на територията на България.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment