Извънгабаритен транспорт – специален транспорт на индивидуални цени

 

Отчитайки пазарното търсене, редица транспортни фирми включват към дейността си и предлагането на извънгабаритен транспорт. Услугата извънгабаритен транспорт обаче се характеризира с редица особености. Тя изисква специални превозни средства, специална организация и е на специален разрешителен режим. Извънгабаритен транспорт се търси в случаите, когато е необходим превоз на особено обемисти и тежки товари. В случай на извънгабаритен транспорт е необходим и автопарк от специални и съобразени със спецификата на товара превозни средства – тежкотоварни влекачи, специализирани ремаркета, модулни платформи, а при превоз на много високи товари – и специални хидравлични устройства.

Тъй като този вид транспортна услуга е на специален разрешителен режим към Агенция „Пътна инфраструктура”, то тя е по-скъпа и изисква по-дълъг „организационен” период от обикновения превоз на товари. Специалистите сочат, че калкулирайки цената на услугата извънгабаритен транспорт, то превозът съставлява само петдесет процента от крайната сума. Определящи за цената са размерите и масата на превозвания товар, защото от тях зависи и цената на разрешителното. И ако в редица европейски страни се издават годишни разрешителни за превоз на обемисти товари, то у нас се налага издаването на отделно разрешително за всеки случай на извънгабаритен транспорт. Ако товарът е особено обемист, към цената се добавя и конвой, а понякога дори се изисква и полицейски ескорт.

Първата и най- важна стъпка при организирането на извънгабаритен транспорт е да се определят с най-голяма прецизност точните размери на товара – маса, ширина, дължина, височина, център на тежестта, натоварване на осите. Специалните размери на товара изискват специална организация. Знаейки точните размери на превозвания товар, първата стъпка е извършването на предварително проучване. След което е необходимо да се „очертае” маршрутът на превоза, като той е съобразен със спецификата на товара. Трябва да се определят всички налични препятствия по очертания маршрут, а също така и да се предвидят начини за тяхното преодоляване. В редки случаи се налага дори да се отстранят препятствия по маршрута, като например електрически стълбове, които после се монтират отново.

При извършването на подобна операция се заплащат такси на различните оператори на инфраструктурата, заплаща се и на местните власти за ползването на общинските пътища. Всичко това допълнително натоварва крайната цена на предлагания извънгабаритен транспорт.

И тъй като в болшинството от случаите транспортните фирми осигуряват превоз не само в страната, но и в чужбина, то се налага те да се съобразяват със законите и разпоредбите на отделните страни за извънгабаритен транспорт. Например в Гърция не може да се кара през деня, а в Румъния в съботни и неделни дни.

Тъй като при всеки извънгабаритен транспорт е не само нецелесъобразно, но и практически невъзможно да се предложи обща цена за услугата, то и за лаиците е ясно че за всеки отделен се калкулира отделна цена в зависимост от спецификата на превозвания товар.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment