Има алтернатива за населените места без канализация

Много са местата в България, където няма централна канализация и това винаги е проблем когато се строи и трябва да се реши проблема с  битовите отпадни води.  Това е и причината имотите в тези райони да са и сравнително по-евтини и съответно достъпни като цена.

Важно е да се знае, че вече има алтернатива за тези райони и липсата на централна канализация не бива да бъде проблем при избор на парцел за строеж на къща, вила или дори по-голяма жилищна сграда.  Съществува възможност, която е едно съвременно решение и дори в някои случаи е много по-рационално и за прадпочитане, защо дава известна автономност и независимост  от ВИК дружествата . Такава възможност са малките битови пречиствателни станции, които отдавна вече са и на българския пазар. Това с индивидуални пречиствателни съоръжения, в които отпадните води от домакинството се отвеждат и посредством инсталирана в тях технология на биологично пречистване, се пречистват и отново могат да се използват или за поливни нужди, или се заустват в реки и дерета.  Пречистена водата спокойно може отново да се върне в природата, а ако се използва за поливане, се пести чиста питейна вода, което никак не е за пренебрегване.

Когато говорим за тези малки пречиствателни съоръжения, трябва да се има в предвид, че всъщност те са умален вариант на големите градски пречиствателни станци, при който обаче ефективността на пречистване е значително по-голяма. Като едно иновативно решение, станало много популярно през последното десетилетие, индивидуалните пречиствателни станции за битови отпадни води се усъвършенстват непрекъснато като се използват все по-добри технологии за биологично пречистване.  Вече има нови чисто аеробни технологии, в които  в самият процес на пречистване се използват  микроорганизми, част от нормалната човешка микрофлора и при тях не се изисква поддържане на процеса с добавянето на каквито и да било консумативи.  При тях микроорганизмите, участващи в процеса на пречистване на отпадните води, попадат в пречиствателната станция със самите отпадъчни води от домакинството и тоалетните. Това са неболестотворни микроорганизми, с които всеки човек съжителства през целият си живот и участието им технологията пречистване гарантира пълната безопасност от микробиологична гледна точка на биологичния процес, който се използва в тези пречиствателни станции.

Съществуват и други технологии на пречистване,  при които в процеса на пречистване участват анаеробни микроорганизми. Те също непрекъснато се усъвършенстват, но при тях недостатък е образуването на активна утайка и необходимостта от добавянето на тези микроорганизми, които са недостатъчно устойчиви и при определени условия просто загиват и процеса на пречистване спира. Пречиствателните станции с  подобна технология изискват непрекъсната поддръжка и добавяне на консумативи, а активна утайка периодично трябва да бъде отстранявана.

В зависимост от различните технологии на биологично пречистване на отпадните води, съоръженията се различават и като цена, но при всички случаи малките пречиствателни станции за една много добра алтернатива за населените места, където няма централна канализация.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment