Идва ли Залезът на автомобилната ера ?

Съдържание на статията:
  1. За първи път от много десетилетия насам са намалели както продажбите на автомобили, така и техният пробег. Става дума за колите в развитите страни. В САЩ пробегът на автомобилите започна да спада през 2004 година. В Германия, Франция, Великобритания и Япония изминатите километри започнаха да намаляват още от 1990 г. Съгласно статистиката в 20 развити страни се наблюдава стагнация, или намаление на автомобилния пробег. Тази статистика обаче не се отнася за развиващите се страни. Изводът е ясен – годините, когато автомобилното движение на Запад се разрастваше, са вече минало. Специалистите свързваха пика на автомобилната ера с пика на добива на петрол. Явлението отразяваше както икономически фактори, така и стремежа на хората към по-голяма мобилност. Днес сме изправени пред съвсем друга реалност.
  2. По поръчка на компания – арендатор на автомобили, бе извършено изследване, което изнася някои интересни факти, отнасящи се например до Германия. От 2000 г. насам продажбите на автомобили намалява с изключение на 2009 г., когато бе въведена специална премия и по този начин изкуствено бяха вдигнати продажбите на коли. Наред с това според проучването все повече хора предпочитат обществения транспорт, а младите до 24 години се ориентират към велосипедите.
  3. Причина за залеза на личните автомобили е все по-нарастващата урбанизация. В градовете с интензивно движение и ограничени места за паркиране вече едва ли можеш да стигнеш до желания пункт по-бързо с кола, отколкото с другите транспортни средства. Средната скорост на автомобила в Берлин е била 24 км/час.
  4. Още една причина за отказа от личен автомобил е нарастването на разходите, свързани с него. Цената, плащана за обслужването на автомобилите в периода между 2005 и 2011 г., е нараснала с 11%. Същевременно колата започва да губи своето значение като показател за статуса в обществото. Тя се превръща просто в средство за придвижване. Почти една трета от германците признават, че биха могли да се откажат от собствения си лек автомобил. Хората търсят все по-голяма мобилност, при което възниква тенденцията една и съща кола да се използва от няколко души, във връзка с което се създава общество на ползвателите на автомобили. През миналата година 220 000 водачи в Германия са ползвали 5600 леки коли.
  5. Паралелно се развива и проектът, наречен „Стартап”, улесняващ разделното ползване на автомобили. Даже такива производители като Мерцедес и БМВ предлагат услуга Car 2Go, Drive now. Бидейки в миналото частен и при това индивидуален транспорт, автомобилът става колективно средство за придвижване.
  6. Промяната в ерата на автомобилите оказва влияние и на финансовата политика на държавите. Вместо да се финансира все повече строителството на аутобани, увеличават се средствата за развитието на обществения транспорт. Според резултатите от скорошно изследване по едната лента на аутобана за 1 час преминават 2500 коли, докато с електрически влак числото достига 50 000 пасажера на час.
  7. В страните с развиваща се икономика обаче автомобилът продължава своето победно шествие. Експерти твърдят, че броят автомобили към 2020 г. в световен мащаб ще нарасне от 1 милиард днес на 2 милиарда. Но дори в страните на прехода все по-голямо внимание се отделя на развитието на метрото. Така е в Индия и Китай.
  8. Залезът на автомобилната ера ще има и последствия в други посоки. Намаляването на продажбите на коли води до свиване и на производството им, до съкращаването на работните места в този сектор. Същевременно краят на автомобилната ера ще доведе до развитието на експресни превозни средства за обществено ползване и до развитие на индустрията за тяхното производство. Това ще предизвика промяна в структурата на стопанството в страните с голям дял в автомобилостроенето – САЩ, Япония и Германия.

За първи път от много десетилетия насам са намалели както продажбите на автомобили, така и техният пробег. Става дума за колите в развитите страни. В САЩ пробегът на автомобилите започна да спада през 2004 година. В Германия, Франция, Великобритания и Япония изминатите километри започнаха да намаляват още от 1990 г. Съгласно статистиката в 20 развити страни се наблюдава стагнация, или намаление на автомобилния пробег. Тази статистика обаче не се отнася за развиващите се страни. Изводът е ясен – годините, когато автомобилното движение на Запад се разрастваше, са вече минало. Специалистите свързваха пика на автомобилната ера с пика на добива на петрол. Явлението отразяваше както икономически фактори, така и стремежа на хората към по-голяма мобилност. Днес сме изправени пред съвсем друга реалност.

По поръчка на компания – арендатор на автомобили, бе извършено изследване, което изнася някои интересни факти, отнасящи се например до Германия. От 2000 г. насам продажбите на автомобили намалява с изключение на 2009 г., когато бе въведена специална премия и по този начин изкуствено бяха вдигнати продажбите на коли. Наред с това според проучването все повече хора предпочитат обществения транспорт, а младите до 24 години се ориентират към велосипедите.

Причина за залеза на личните автомобили е все по-нарастващата урбанизация. В градовете с интензивно движение и ограничени места за паркиране вече едва ли можеш да стигнеш до желания пункт по-бързо с кола, отколкото с другите транспортни средства. Средната скорост на автомобила в Берлин е била 24 км/час.

Още една причина за отказа от личен автомобил е нарастването на разходите, свързани с него. Цената, плащана за обслужването на автомобилите в периода между 2005 и 2011 г., е нараснала с 11%. Същевременно колата започва да губи своето значение като показател за статуса в обществото. Тя се превръща просто в средство за придвижване. Почти една трета от германците признават, че биха могли да се откажат от собствения си лек автомобил. Хората търсят все по-голяма мобилност, при което възниква тенденцията една и съща кола да се използва от няколко души, във връзка с което се създава общество на ползвателите на автомобили. През миналата година 220 000 водачи в Германия са ползвали 5600 леки коли.

Паралелно се развива и проектът, наречен „Стартап”, улесняващ разделното ползване на автомобили. Даже такива производители като Мерцедес и БМВ предлагат услуга Car 2Go, Drive now. Бидейки в миналото частен и при това индивидуален транспорт, автомобилът става колективно средство за придвижване.

Промяната в ерата на автомобилите оказва влияние и на финансовата политика на държавите. Вместо да се финансира все повече строителството на аутобани, увеличават се средствата за развитието на обществения транспорт. Според резултатите от скорошно изследване по едната лента на аутобана за 1 час преминават 2500 коли, докато с електрически влак числото достига 50 000 пасажера на час.

В страните с развиваща се икономика обаче автомобилът продължава своето победно шествие. Експерти твърдят, че броят автомобили към 2020 г. в световен мащаб ще нарасне от 1 милиард днес на 2 милиарда. Но дори в страните на прехода все по-голямо внимание се отделя на развитието на метрото. Така е в Индия и Китай.

Залезът на автомобилната ера ще има и последствия в други посоки. Намаляването на продажбите на коли води до свиване и на производството им, до съкращаването на работните места в този сектор. Същевременно краят на автомобилната ера ще доведе до развитието на експресни превозни средства за обществено ползване и до развитие на индустрията за тяхното производство. Това ще предизвика промяна в структурата на стопанството в страните с голям дял в автомобилостроенето – САЩ, Япония и Германия.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment