Голямата Нужда от Термоконтролери и Техните Видове

Контролът на температурата в производството е съществена част от правилното изработване на даден продукт. Ако температурата се повиши или падне под идеалния диапазон, необходим за определен етап в производствения процес, резултатът може да е повреда – неправилно сложено покритие, отслабен основен материал или цялостно компрометиран компонент – поради това става все по-важно, производителят не само да определя подходящата температура за всеки етап, но и да следи температурата вътре в машината и да получава подходяща обратна информация.

Термоконтролерите в производствените операции имат точно тази функция: те гарантират, че машината работи правилно чрез измерване на температурата на различни етапи по време на процеса и сравняват данните за програмираните спецификации за температурата. В резултат на това производителите могат бързо и лесно да открият неизправности, свързани с температурата в  машините и да ги отстранят.

Има три основни вида температурни контролери, които се използват за следене на температурата по време на производствените процеси: за включване и изключване, пропорционални и PID контролери.

Термоконтролери за Включване/Изключване

Термоконтролерът за Включване/Изключване е най-евтиният вид контролер, а също така са и най-елементарните, от гледна точка на начина, по който работят. Контролерът се включва или изключва, ако температурата падне под определена точка, контролните сигнали към машината го включват, за да повиши температурата. По същия начин, ако температурата се покачи над определена точка, термоконтролерът се задейства, за да каже на машината да понижи температурата. Типичен пример за системи с термоконтролери за включване / изключване са термостатите в домакинствата. Когато температурата падне под определена точка, контролерът задейства нагревателя, който да повиши температурата до програмираната стойност. С климатик работи по друг начин: ако температурата се повиши в един определен момент, термоконтролерът задейства климатика, който понижава температурата обратно до програмираната норма.

Пропорционални Термоконтролери

За разлика от термоконтролерите за включване/изключване, които отговарят само когато се достигне определен лимит, пропорционалните термоконтролери са предназначени да отговорят на промените в температурата, преди тя да се изплъзне от желаните граници. По същество, пропорционалните контролери на температурата увеличават или намаляват електрическото захранване, когато температурата достигне горната или долната граница, или контролната точка, което забавя или ускорява нагревателя и помага за стабилизирането на температурата.

Температурният диапазон, в който пропорционалните термоконтрол намалят или увеличат електрическото захранване, за да се забави или ускори топлината, е известен като “пропорционална лента”. Ако температурата достигне горната или долната граница на зададените точки, тогава термоконтролерът започва да функционира като пълноправен контролер за включване/изключване – температурата се включва или докрай, за да се повиши, или се изключва напълно, за да може температурата да спадне.

PID Термоконтролери

Тези термоконтролери съчетават пропорционален контрол с интегрален и дериватен контрол. Те работят в рамките на диапазона на пропорционалност по същия начин, както го прави пропорционалния контролер, като PID системата има две допълнителни функции, които подобряват цялостното регулиране на температурата. Пропорционалната функция позволява на термоконтролера да реагира на настоящите обстоятелства и съответно да ги коригира. Интегралната стойност взема предвид сумата на последните събития (с други думи, последните пропорционални ритми за контрол), а деривативната стойност определя подходящата реакция на базата на скоростта, с която последните ритми се променят. Комбинирани, трите използват актуални данни, предишните данни, както и скоростта, с която данните се променят, за да се зададе алгоритъм за специфични случаи за контрол на температурата. Чрез компенсирането на температурна грешк между процесната променлива и контролната точка, може да се поддържа постоянна температура.

Ако смяате да закупите термоконтролер e5cs от Викиват, можете да разчитате на бърза доставка.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment