Евтини хамалски услуги София и съвети, за преместване на офис

Дом и семейство

Преместване на цял офис изисква много усилия. Трябва да имате предвид физическите активи на бизнеса, операциите, клиентите и клиентите. За да се преместите ефективно, трябва да планирате логистиката от началото до края.

Ето няколко логистики, които трябва да имате предвид, преди да преместите офиса си .

1. Създайте подробен бюджет

Бюджетирането на преместване на офис включва отчитане на разходите на всяко ниво на събитие. Трябва да имате предвид перото за разходи относно:

 • Физическият ход.
 • Часовете на персонала, използвани за преместването.
 • Маркетинг .
 • Прекъсвания на договор с доставчик.
 • Нови договори за наем.
 • Потенциални загубени продажби или бизнес.

Най-лесният начин за бюджетиране е да използвате шаблон за редови позиции за плаващият бюджет на вашият бизнес. Той ще съхранява всичките ви разходи на едно място, което ги прави лесни за достъп и четене. Уверете се, че бюджетът ви е лесно достъпен, докато планирате преместването на офиса си, защото ще го използвате често по време на процеса.

2. Определете най-добрия момент

Корпоративните премествания изискват внимателно време . Бавният бизнес сезон обикновено е най-доброто време за преместване, но това не винаги е възможно. Някои компании се нуждаят от 12 месеца за планиране и преместване. Ще трябва да вземете предвид размера и обхвата на вашата компания, за да определите колко време ще отнеме процесът.

След като изберете подходящо време от годината за транспортиране, очертайте график, който описва съответните стъпки. Въз основа на  времева линия ще можете да прецените колко трябва да постигнете в рамките на определен период от време, което ви позволява да адаптирате плановете си съответно.

3. Разработете план

Можете да започнете да излагате плановете за преместване на вашата компания по-задълбочено, след като имате груб график. Един цялостен план трябва да включва стратегии за:

 • Демонтаж на офис техника
 • Поддържане на опис на съществуващите активи на дружеството
 • Прекъсване на връзката на стария сайт и повторно свързване на телефона и интернета на новото място
 • Планиране на оформлението с офис планировчик
 • Изготвяне на планове за сигурност и планиране на промени, като промяна на кодове за достъп или разпределение на ключове
 • Промени в бизнес застраховането
 • Изключване на комунални услуги и създаване на услуги в новия офис
 • Отговорности на служителите преди преместване, по време на преместване и след преместване:
 • Ново оборудване и изисквания за обзавеждане
 • Изисквания за съхранение извън обекта

4. Съобщете плана за преместване

Всеки успешен бизнес ход изисква отлична вътрешна и външна комуникация . От съществено значение е да има общо разбиране в организацията относно очакванията, когато отговорностите и ролите се сменят по време на цялото действие. Безпроблемният преход също така изисква достъпни планове за преместване, срокове и очаквания.

Комуникацията с външни страни включва обсъждане на въздействието на преместването с:

 • Инвеститори или партньори
 • Доставчици
 • Клиенти и клиенти
 • Агенти или агенции, които предоставят финансови услуги
 • Корпоративна помощ при преместване

Успешното преместване на офис изисква повече от тежка работа и нашият екип от професионалисти може да ви помогне с целият процес. От планиране до демонтаж, преместване, повторно сглобяване, съхранение и много други, ние предлагаме широка гама от услуги. Свържете се с нас , за да обсъдим вашите нужди и да получите безплатна оферта.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment