Детето и възпитанието

Само, този който е станал родител може да каже какво невероятно чувство е това! Нека не забравяме, обаче, че преди всичко да си родител е една огромна отговорност. Не е достатъчно просто да създадеш и да родиш едно същество. Ние като родители имаме невероятната роля да направим от децата си достойни хора, с принципи и морални ценности. Трябва да сме внимателни всяка една минута от отглеждането.. от това с какво се храни, до какво облича и с кого и как общува.

Има много методи на възпитание. Не може да се каже със сигурност дали има едн и най-правилен.  Всичко зависи от характера на детето и на родителя. Самата дума „метод” има гръцки произход и означава път за изследване. Като цяло можем да разделим четири елемента сред методите на възпитание, а именно поощряването, упражняването, убеждаването и наказанието.  Убеждаването, както се досещате, повлиява на съзнанието и чувствата. При децата, най-правилния начина за „убеждаване” е чрез подробно обяснение на фактите. Трябва търпение.  Упражняването е вид приучване. У пражняването предвижда многократно повтаряне, затвърдяване, заздравяване и усъвършенстване на ценните начини на действие като устойчива основа на обществено поведение.  Поощрението изразява положителната оценка от избора или дейтствието на детето. Когато то разбере, че изхода от неговите решения ще бъде поощрен, започва да разграничава правилното от грешното. Наказанието пък усъжда грешно взетото решение и кара детето да изпитва негативни усещания. Тук е много, много важно да се отбележи, че под „наказание” не се подразбира физическо или психическо насилие! Наказанието обикновено е под форма на мъмрене, мърморене от страна на родителя, забрана за правене на нещо любимо от детето, като игра с определена  кукла и т.н.

Много е важно да отделяте време на детето си при всяко едно действие от ежедневието. Да отговаряте на неговите любопитсва. Пазарувайте заедно, играйте заедно, чистете заедно. Най-лесно и удобно тук може да бъде с пазаруването на дрехи. От предварително избрани от вас подходящи за сезона и на добри цени дрехи, може да дадете на детето право на избор. Така се засажда у него едно самочувствие, че то взима решенията за себе си. Още по-удобно е с онлайн магазините, като Колини, където това може да стане дори от вкъщи.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment