Данък върху доходите на физическите лица

Всеки българин е наясно, че е необходимо да плаща този данък независимо по какъв начин извършва своя труд като в зависимост от това, данъка се заплаща от работодателя му или от него самия. Този данък е в размер на 10% облагаемите му доходи.

Когато човек работи на трудов договор, този данък му се удържа от заплатата заедно с осигуровките, като в този случай работодателя е задължен да подаде данъчната декларация в НАП на служителя си. Когато обаче физическото лице няма работодател или има странични доходи, те се декларират от него като той сам подава в НАП своята годишна данъчна декларация на базата, на която си плаща съответния данък. Когато това се случи до 10-ти февруари, тогава той пулучава 5 процента отстъпка от сумата по данъка, което би трябвало да го стимулира да го направи в най-кратки срокове.

Има и специфични случаи на заплащане, при които този който плаща трябва да обявява и плати този данък. Ако се чудите дали трябва да подавате данъчна декларация и как да го направите, посетете този адрес по темата – http://jjk.bg/данъчни-декларации/. Тази счетоводна къща ще ви даде повече информация и при желание от ваша страна може да се погрижи за вашата данъчна декларация.  Можете да ги посетите и на място в офиса им, тъй като по телефона не винаги е удачно и удобно да се обяснява.

Друг начин да разберете дали трябва вие да плащате такъв данък е да се свържете с НАП чрез телефона им за обслужване или да ги посетите на място. Най-вероятно по-удачното е да ги посетите на място, тъй като чиновниците са си чиновници и трудно може да се очаква голяма загриженост от тях, особено по телефона.

А най-добрият вариант е да направите и двете. Допитайте се и до някоя фирма и до институцията за да сте сигурни в отговора.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment