Бърз преглед на вътрешността на терморегулаторите

Терморегулаторите са прости устройства, които са се превърнали в задължителни за съвременните домове. Те се използват за регулиране на климатичната и отоплителната система в дома или офиса. В момента, в който преместите ключа на терморегулаторите, за да увеличите температурата, това ще причини завъртане на намотката, която се намира в устройството. Тя ще задейства живачната капсула да се завърти на ляво.

Веднага след като капсулата посочи в ляво, ще потече ток през живака. Електричеството захранва реле, което задейства отоплителната система, както и завъртането на вентилаторите. С повишаването на температурата в стаята намотката в термостатите продължава да се разгъва, докато не върне живачната капсула обратно на мястото ѝ. Това нарушава електрическата верига, като я отваря и изключва отоплението и вентилаторите.

 

Завъртане на дясно

В случаите, в които живачната капсула се измести в дясно, релето задейства климатичната инсталация. С охлаждането на стаята намотката се свива, докато издърпа живачната капсула на терморегулаторите на мястото ѝ. Това кара климатика да спре да работи.

 

Терморегулаторите имат и друг елемент, който се нарича антисипатор. Антисипаторът, който се грижи за топлината, изключва, когато температурата в терморегулаторите достигне зададената стойност. Понякога части от помещението ще достигнат желаната температура преди терморегулаторите. В този случай антисипаторът се изключва малко по-рано, за да даде време на терморегулаторите да достигнат до температурата на стаята.

 

Проводникът, който се намира там, е вид резистор. Когато нагревателите работят, токът, който ги контролира пътува от живачната капсула през жълтия проводник до резистора. Той преминава около резистора, докато достигне до долния слой на термостатите. Колкото по-далече е позициониран този проводник от жълтата жица, толкова повече ток ще потече по веригата. Както всеки резистор, този генерира топлина по време на протичането на електричество. Колкото по–далеч се намира този резистор, толкова повече топлина ще бъде произведена, докато електричеството преминава. Тази топлина загрява и намотката на термометрите, като я кара да се разгъне, това премества живачната капсула на дясно, за да се прибере на мястото си. По-този начин електрическата верига в терморегулаторите се отваря, като изключва отоплението.

 

Свързване на терморегулаторите

Терморегулаторите са много различни видове. Свързването им се прави по аналогия. Ще вземем за пример терморегулатори, които имат 5 проводника. Те вероятно ще бъдат означени по следния начин:

 

  • RH – Това е проводникът, който идва от трансформатора, който е 24V за отоплителната система.
  • RC – Това е кабелът, който идва от климатичната система и отново е 24 V с ниско напрежение.
  • W – Този проводник идва от релето, което се премества за отоплителната система.
  • Y – Този кабел идва от релето, което се включва за климатичната система.
  • G – Последната жица идва от релето, което сигнализира за пускането на вентилаторите.

 

Двата трансформатора осигуряват мощност на термостатите, която те използват, за да включат различните релета. Релетата включват климатичната или отоплителната система или вентилаторите.

 

Работен режим

Мощността от трансформатора на климатичната система идва в терминала, който е означен с RC. Топчето, което контролира режима на работа, придава електричеството по пътека, която отвежда до терминал в долния десен ъгъл на кръга.

 

Този терминал свързва горния край на термостатите чрез винт. Той се свързва с розова жица, която отвежда до докланата част на живачната капсула. В случай, че ключът е преместен на дясно (в случай, че климатичната система е пусната), токът ще пътува през живака в капсулата до синия проводник.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment