Банка за съхранение на стволови клетки

Какво представляват стволовите клетки ? Стволовите клетки са изграждащите елементи на нашия организъм. Те имат потенциала да се трансформират в друг тип клетки на тялото ни – клетки от кръвта, сърцето, костите, кожата, мускулите, мозъка, както и всички тъкани, които ни правят това, което сме.

Стволовите клетки са клетки, откривани в повечето, ако не във всички многоклетъчни организми. Те се характеризират със способността да се самовъзстановяват чрез митотично клетъчно делене и да се диференцират до различни класове от специализирани клетъчни типове. Изследователи в областта на медицината вярват, че изследването на стволовите клетки има потенциал да промени борбата с болестите при човека, като се използва за поправка на определени тъкани или за отглеждане на органи. При бозайниците стволовите клетки са два основни типа: ембрионални стволови клетки, които се откриват в бластоцистите и възрастни стволови клетки, откривани в зрелите тъкани. В развиващият се ембрион, стволовите клетки могат да се диференцират във всички от специализираните ембрионални тъкани. При възрастните организми, стволовите клетки и клетките от първоизточника действат като система за възстановяване на тялото, заменяща специализираните клетки, но също така и поддържа нормалната реорганизация на регенерираните органи, като кръв, кожа или интестинални тъкани.

Новата техника може да доведе до производство на сърдечна тъкан от клетъчен материал на пациента, което ще премахне нуждата от намиране на подходящ донор и ще намали вероятността от имунна реакция.

Future Health Technologies  е първата семейна банка в Европа притежаваща пълна акредитация ,която има право да извършва поръчки, тестове, изследвания, обработка, съхранение, внос и износ на човешки тъкани и клетки.

Кръвта от пъпната връв се транспортира, чрез одобрени медицински куриери, в специална кутия за временно съхраняване, която поддържа пробата на стайна температура – (IАТА UN3373).

На всяка проба от кръв и пъпна връв се правят подробни изследвания, гарантиращи качеството, виталността и стерилността й.

Обработка се осъществява в специално построените стерилни стаи в лабораториите, собственост на Future Health Technologies (клас В чистота на помещенията, клас А въздушен поток в работните зони).

По официални данни на Изпълнителна Агенция по Трансплантация, Future Health е банката с най-много съхранени проби от кръв и тъкан от пъпна връв  в България за 2014 год.

Осигурете си спокойно бъдеще! Здравето е наша отговорност!

Съвременната медицина прилага използването на хемопоетични стволови клетки /от кръв от пъпната връв / в лечението на над 85 вида заболявания на имунната система ,а над 400 заболявания се третират с този вид стволови клетки.

Кръвта от пъпна връв е богата на хемопоетични стволови клетки, чието приложение е рутинна практика в медицинските среди за заболявания като левкемия , анемия, лимфоми, болест на Ходжкинс и много др.Хемопоетичните стволови клетки имат редица предимства пред тези от извлечени от костен мозък. 1.Кръвта от пъпна връв е много по-наситена с хемопоетични стволови клетки на обемна основа; 2.Стволовите клетки от кръв от пъпна връв са с пълна или висока съвместимост при трансплантация; 3.Извличането на кръв от пъпна връв е абсолютно безопасно , бързо и не причинява дискомфорт; 4. Имат по-малка имунологична зрялост, в резултат на което трансформацията им в друг тип клетка е много по-лесна.

Някои наследствени заболявания успешно се лекуват посредством използването на хемопоетични клетки.

Заболяванията, лекувани с помощта на стволови клетки, могат да се разделят на три групи:

-Стандартни терапии

-Терапии на етап клинично проучване

-Експериментални лечения

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment