Анимирано лого процес на създаване

September 22, 2016 | Автор: | Публикувано в Бизнес и финанси, Интернет, Маркетинг, Услуги

Изработка на анимирано лого просто казано се различава от стандартното лого, по това че бива непрестанно движещо се в кръговрат. Анимираното лого освен по стандартните начини за въздействие може да донесе на един бизнес много нови възможности за имплантиране  на идеята и внушението на марката не само за целите на рекламата. Като цяло анимираното лого може да се използва основно в мрежата, в сайта на компанията и в нейните социални профили. То успешно, би могло да е част от динамични рекламни кампании, под формата на клипове и рекламни брошури. Полето за изява, което Интернет мрежата дава на фирмите е огромно, но също толкова огромна е и конкуренцията. Професионално изработено анимирано лого е неделима част от понятието – динамично развитие на марката. Това развитие все повече навлиза в управлението на бизнеса и носи спецификата на динамиката и процеса на вечното движение.

Ето как едно динамично лого се събужда за живот!

Процес по скициране на идеите – несъмнено никои не си мисли, че анимираното лого веднага става динамично. Също, както при създаването на всеки рекламен елемент и всеки елемент за разпознаваемост на една компания, така и този изисква задълбочено проучване и обмисляне. Тези процеси предхождат процеса на скицирането на поне над 10,20 различни идеи. Важното обаче в случая е да отбележим, че още от самото начало дизайнера носи в главата си мисълта, че това лого ще се движи. Да всяко лого може да бъде раздвижено, но е важно идеята, която движението показва да е ясна и въобще да я има!

Схема на движението – след, като сме установили, какво точно е най-подходящото лого за марката, следва да го раздвижим. За целта е задължително да се направи схема на движението, на модела на статичното изображение. Дори и да ви звучи безпредметно, тази стъпка е определяща за едно анимирано лого. За разлика от статичното такова, това лого е доста по-комплексно, защото на фона на останалите елементи определящи идеята се натрупва и движението. Достатъчно е само да се определят стадиите на трансформация и посоките на задвижване, защото ако нямате ясна представа, как и защо логото ще се движи, то идеята ви излита някъде във въздуха.

Фактическо създаване в програма – след, като много ясно е уточнено вида и начина на задвижване и трансформиране на едно динамично лого, то следва да бъде създадено във виртуалното пространство. Тук възможностите са много, може да се използва Photoshop, Illustrator, Coral Draw и други програми. Няма значение, с коя работите всяка една програма си има своята специфика, независимо от общата им база за проектиране. Ако скицата на логото е по усложнена добре е директно да се импортира в програмата и така да се работи по нея. Ако обаче вида на формите и степента им на сложност е опростена, то можете директно да ги създадете в програмния софтуер. Общо взето изпълнявате всички стандартни стъпки за създаването на едно статично лого, след което е нужно да обработите файла в програма за анимиране, като Edge Animate CC, Flash или други подобни.

Оставете своя коментар

Трябва да влезете в сайта за да оставите своя коментар.