Адвокат и счетоводител в пряка конкуренция

Това са едни от най-добре платените професии както в България, така и по света. Адвокатите и счетоводителите са ценни кадри за всяка фирма, за всеки бизнес и за всеки гражданин. Преди да говорим за конкуренция от страна на двете професии, нека първо поговорим за всяка една от тях поотделно.

Що е то адвокат и адвокатска кантора?

Във всяка една правова държава, каквато е и нашата, адвокатите са хората, които ни представляват пред правораздаващите органи, в случай на възникнал съдебен спор. Един добър адвокат е изключително ценен кадър за всяка фирма и е уважаван от обществото. Адвокатската професия е и една от най-добре платените, като колкото по-добър е един адвокат, толкова по-висок му е хонорара. Следователно  най-добрите адвокати се наемат основно от по-заможните хора, тъй като обикновения човечец едва ли може да си го позволи, пък и тези адвокати имат привилегията да си подбират клиентите.

Когато един адвокат натрупа достатъчно опит и стане достатъчно добър в професията си, той съвсем естествено решава да сформира собствена адвокатска кантора, чрез която да практикува самостоятелно или да си наеме юристи и адвокати, които да му помагат. Докато самостоятелно адвокатите нямат възможност да обхванат всички сфери от правото, една адвокатска кантора може да осигури компетентна правна помощ във всяка една сфера, в която са се специализирали адвокатите, работещи в нея.

Преди години точно адвокатите и адвокатските кантори, бяха тези които извършваха регистрация на фирма, като взимаха доста големи хонорари. Тази административно-правна услуга осигуряваше и на не чак толкова добрите адвокати, нормални доходи. В днешно време обаче услугите по регистрация на фирма не се предлагат единствено от адвокати и адвокатски кантори, ами и от счетоводни къщи и фирми, които са се специализирали в точно този род дейности.

Счетоводни къщи и счетоводители

Професията счетоводител е също много ценена и добре платена. Във всяка една икономика, независимо колко е развита има необходимост от счетоводители. Всяка една фирма има нужда от водене на счетоводство за да може да е ясно какви приходи и разходи прави. Счетоводителите и в частност счетоводните къщи са тези, които слагат ред в бизнеса. Без тях хаосът, най-вероятно щеше да е голям. Както във всяка една професия, така и тук много хора искат да са финансово независими и да развият собствен бизнес. Така те създават фирми, наречени счетоводни къщи, където обслужват множество фирми, наемайки още счетоводители, с които да обслужват клиентите заедно.

Обобщавайки можем да кажем, че счетоводни къщи – това са фирми, в които работят един или повече счетоводители обслужващи един или повече клиенти от бизнеса и грижещи се за воденето на счетоводната им отчетност.

Адвокатските кантори и счетоводните къщи като преки конкуренти

С нарастване на броя на счетоводните къщи и предлагането на счетоводни услуги конкуренцията става все по жестока, което води до спад в цените в сектора. Счетоводните къщи се чудят как да достигнат и привлекат клиенти като прибягват към предлагането и на странични услуги. Имайки предвид, че до счетоводни услуги прибягват основно новорегистрирани фирми, най-удачния вариант е да предлагат регистрация на фирма като услуга. Много счетоводни къщи предлагат услугата дори безплатно.

Именно тук се засичат двете професии, които се явяват преки конкуренти на пазара на услугите по регистрация на фирма, като заедно се явяват и конкуренция на фирмите, които предлагат професионална регистрация на фирма. Тези фирми, обаче гарантират успешната регистрация, не ви обвързват с по-нататъшни взаимоотношения и цените им са по-ниски.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment