Затрудненията около новите домейн имена

Въвеждането на новите домейн имена от първо ниво, както всяка промяна, доведоха до някои затруднения. Предизвикателствата стоят пред двете страни – както фирмите-регистратори на наименованията, така и пред потребителите, които искат да ги закупят.
Естествено има и обективни причини за тази ситуация на пазара. Вероятно те ще останат в миналото, но единствено времето ще покаже.

Промените при бизнес модела
Компаниите, които се занимават с регистрация на домейн имена, изглежда не осъзнават нуждата да се променят заедно с трансформациите на пазара. Бизнес моделът, който те използват, е присъщ на старомодните наименования, които имат окончания като .com и .net. В случай, че те искат да изкарат пари от новите домейни от първо ниво, ще трябва да се съобразят с иновативния продукт, който предоставят. В противен случай инвестицията им може да се окаже безсмислена.

Голяма грешка
Наградата за най-голяма грешка отива при компанията, която се занимава с регистрацията на домейн имената Donuts. Те по невнимание са направили разширенията .eco и .00 отворени за регистрация. По този начин те са станали достъпни за регистрация от всички потребители.
Може да се каже, че наименованията със суфикс .eco са запазени за организации, които се занимават с опазване на околната среда. Вероятно и физическите лица могат да регистрират имена с подобно окончание. Интересното е, че хиляди домейни бяха регистрирани и не е ясно какво ще се случи с тях.
Желанието на Donuts да продава новите наименования е съвсем разбираемо. Те са направили невероятни финансови вложения и несъмнено е време да постигнат и добри приходи.

Опции, опции, опции
Освен това трябва да се отбележи, че много от добрите разширения от новия вид попадат под някакъв вид ограничения. Всеки собственик може да премине през предварителната регистрация, необвързваща предварителна регистрация, платена предварителна регистрация, резервация и регистрация с гарантиран приоритет. Ако се окаже, че иска да купи домейн разширението .coffee например, може да се сблъска с доста висока стена. Може да се окаже, че това окончание не може да бъде закупено, защото то е блокирано в защита на търговска марка, която се занимава с продажба и дистрибуция на кафе.

Затрудненията при регистрация
Някои компании, които се занимават с регистрацията на тези имена, изискват от потребителите да отидат на специална секция в техния сайт. Там те биха могли да регистрират домейн името. Представете си, че се опитвате да намерите нещо с Google. Вместо да използвате основното поле за търсене, вие трябва да бъдете пренасочени към друга страница, където да използвате друго поле за заявката си.
Освен това нерядко се случват и технически грешки. При търсенето на определено домейн име често получавате съобщение, че то е заето, когато в действителност не е. В компанията, която се занимава с регистрация на новите домейн имена, eNom.com търсенето на адресите излиза с резултат “неизвестен”. А домейн името изобщо не се показва.
При търсене в сайта на компанията Donuts резултатите показват, че наименованието може да бъде регистрирано, но на по-висока цена. Никъде не е упоменато, че това е сумата за програмата за ранен достъп. Единственият момент, в който това може да се разбере, е, когато се завършва плащането. В ценоразписа се упоменава „Early Access” такса, без никакво обяснение за това, че е допълнително заплащане.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment