За пожарната безопасност

Безопасност е състоянието на защитеност на жизненоважните интереси на личност, организация, предприятие, общество от потенциално или реално съществуващи заплахи.

Обикновено осигуряването на безопасността се изразява в спазване на съвкупност от правила за предовтратяване на аварии и спасяване на живота на хората.

Предупредителните знаци, създаването на стандарти и процедури, предлагането на застраховки и гаранции значително повишават безопасността.

Фирма “ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД е създадена 1991 г. и е специализирана в областта на пожарната  и аварийна безопасност, като работи в следните направления:

Производство и поддръжка на пожарогасители, противопожарни уреди и съоръжения.

Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители.

Абонаментно сервизно обслужване на пожароизвестителни /ПИИ/ и пожарогасителни /ПГИ/ инсталации.

Проектиране, изграждане и обслужване на kонвенционални и aдресируеми Пожароизвестителни системи

Проектиране, изграждане и обслужване на Спринклерни Системи

Проектиране, изграждане и обслужване на Пожарогасителни Системи с въглероден диоксид /СО2/.

Проектиране, изграждане и обслужване на     Газови Гасителни Системи – PROINERT®,  ECARO-25®, FM-200®, Fireraser®, Novec™ 1230, NAF s 125, Argonite, IG55.

Проектиране, изграждане и обслужване на Системи за предотвратяване на пожара OxyReduct®, защитавайки помещението, чрез редукция на кислорода

Проектиране, изграждане и обслужване на димни люкове за покривен и фасаден монтаж;

Предлагане на технико-икономически решения за осигуряване на сигурността и пожарната безопасност на обектите;

Огнезащита на метални и дървени конструкции;

Защита за трудногоримост на текстилни материали.

Противопожарно обследване на обекти на територията на Р.България.

Организация на пожарната безопасност на новоизграждащи се обекти и на обекти в експлоатация. Осигуряване на 24 часови дежурства.

Консултации по пожарна безопасност при проектиране и строителство на обекти.

Фирма “ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД разполага със собствени модерни производствени и складови бази в гр.София и гр.Провадия.

Фирма “ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД  притежава РАЗРЕШЕНИЕ от НС”ПАБ”-МВР N 17/14.03.2006 г. за извършване на противопожарно обследване на обекти и подготовката им за пожарна защита.

 

Фирма “ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД има развита дистрибуторска мрежа. Фирмата работи с над 50 дистрибутора, покриващи почти всички регионални центрове в България.

 

Фирма „ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД разполага с професионална техника за ремонт и зареждане на пожарогасители, като:

стендове за отваряне и затваряне на пожарогасители;

стендове за дозиране на пожарогасителния прах при пълнене на пожарогасителите;

стендове за пълнене на патрони с СО 2 (бутилки СО 2);

стендове за зареждане с транспортиращ газ на прахови пожарогасители, намиращи се под постоянно налягане;

стендове за хидравлично изпитване на бутилки;

компресор с бояджийски пистолети;

комплект инструментариум за всички видове пожарогасители;

мобилен сервиз базиран на шаси ПЕЖО”БОКСЕР”, оборудван с машини и инструментална екипировка за обслужване на всички видове пожарогасители.

Фирма “ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД притежава свидетелство N 011/14.06.2006 г. от Национална браншова aсоциация “Пожарна и аварийна безопасност” за сервизно обслужване на носимии и возими пожарогасители. В своята работа фирмата  прилага  изискванията на БДС EN 3:2000, БДС ISO 11602-2:2003 част 2: ”Технически контрол и поддръжка на пожарогасители”, БДС ISO/IEC 17020:2005, като декларира спазване изискванията за качество, сроковете за изпълнение и дадените гаранции.

 

Фирма ”ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД извършва хидравлично изпитване на всички видове бутилки, съгласно БДС ISO/IEC 17020:2005.

 

Пожарогасителите, преминали техническо обслужване се маркират със стикери на “ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД и холограмен знак на Национална браншова асоциация “ПАБ”. Обслужването на пожарогасителната техника се извършва с транспорт на фирма ” ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД.

 

Фирмата е кадрово обезпечена с висококвалифициран и отговорен персонал. Базите се ръководят от инженер със специалност “Противопожарна техника и безопасност”. Капацитетът за зареждане и ремонт е напълно достатъчен, за да може фирма “ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД да изпълни в срок и качествено заявките на своите клиенти.

Дружеството е в процес на непрекъснато обновяване и развитие.

В основата на ценностната система на дружеството стои убеждението, че успехът му зависи от човешкия ресурс и коректността към служителите, клиентите, доставчиците и партньорите, тяхното доверие и подкрепа.

Производствената ни философия е непрекъснатото подобряване на качеството на продуктите и услугите ни, както и поддържане на най-добра цена за всеки един продукт, които фирма “ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД предлага на българския и европейския пазари.

Основната ни цел е да предоставим на нашите клиенти висококачествен продукт с най-добра цена, с което успяваме да постигнем взаимно удовлетворение от добрия резултат!

Фирма “Пожарна техника” ООД предлага обслужване и  поддръжка на пожарогасители, пожарни врати, проверка и ремонт на пожарогасители, сервиз за пожарогасители, газово пожарогасене, зареждане на пожарогасители и др.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment