Характеристики на железопътния транспорт

Железопътен транспорт се осъществява с помощта най-често на две стоманени релси, успоредни една с друга, положени на траверси, които да поддържат постоянно междурелсовото разстояние. Железопътният транспорт е един от най-енергоефективните. Релсите представляват гладка твърда повърхност, върху която колелата се движат с минимално съпротивление. Един железопътен транспортизразходва 50-70% енергия за пренос на дадена единица товар в сравнение с пътния транспорт.

Заради високата безопасност и комфортно пътуване към железопътен транспорт проявяват предпочитание много страни. Има пътнически железопътен транспорт и товарен транспорт. Предимствата на пътническия железопътен транспорт са ниската цена за превоз, възможност за извършване на превоз независимо от външните условия, висока превозваческа способност, относително добра скорост на движение, ниска себестойност за превоза.

Недостатък на железопътния транспорт е, че не достига до всички населени места и ниска маневреност.

Железопътният транспорт е с голяма роля в сферата на туризма, защото има възможност за големи туристически превози на средни и големи разстояния.

Може да се организира продължителна обиколка по туристически отдалечен маршрут като се комбинира железопътен транспорт с други видове пътнически транспорт.

Железопътният транспорт се състои от две части – подвижна част и комплекс от стационарни технически съоръжения. Подвижният състав осъществява непосредствената превозваческа дейност. Стационарната част е предназначена да обслужва пътниците, съхранение, ремонт и техническа поддръжка на подвижния състав. Стационарната база на железопътния транспорт включва железния път заедно със свързаните с него устройства , пътническия комплекс и спомагателни съоръжения.

Железният път се изгражда спрямо техническите и експлоатационни изисквания на железопътния транспорт. Трябва да отговаря на изисквания за товароподемност, максимална скорост, ъгли на наклон и на завоите, междурелсовото разстояние. Има три вида железопътен транспорт – широколинеен (1600мм между релсите), нормален (1435мм) и теснолинеен (600мм).
Пътническата гара е специален комплекс , построен за комплексно обслужване на пътниците. Тя може да бъде смесена – за обслужване на пътници за далечно, местно и градско пътуване, или обединена – за обслужване на няколко вида транспорт. Гарата също може да бъде крайна, транзитна и разпределителна. В зависимост от вида на железопътния транспорт гарите са пътнически, товарни и смесени пътническо-товарни. В гарите има каси, информационни бюра, чакални, приемни за предаване и съхранение на багажи. В железопътен транспорт са предвидени да има сгради за битово обслужване – чакални, стаи за майки с деца, ресторанти, магазини, фризьорски салони.

В подвижния състав се включват локомотива и вагоните.

Локомотивите за железопътен транспорт биват парни, електрически, дизелови и газово-турбинни. Вагоните са според устройството и предназначението. Железопътният транспорт разполага с обикновени, които са само за сядане, спални, в които може да се нощува по време на пътуването и вагон-ресторанти, бюфети или закусвални.

Прочетете и основни предизвикателства пред железопътния транспорт

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment