Home » Articles tagged ‘честотни инвертори

Честотните инвертори – използване на слънчева енергия за захранване на мотори

August 1, 2014 | Автор: | Публикувано в Технологии

Енергийната ефективност е много актуална тема в момента. Тя се е превърнала в основна цел на повечето компании. Освен това, собствениците на домове залагат все повече на уреди, устройства и подобрения, които да щадят природата и да им пестят пари. Като резултат може да се надяваме на намаляване на въглеродните изпарения. Трябва да се отбележи, …

Определяне на размера на честотните инвертори

July 1, 2014 | Автор: | Публикувано в Технологии

Честотните инвертори започват да се превръщат в стандартна част от повечето електрически вериги, които имат нужда от контрол и преобразуване. Повечето от тези уреди са разработени така, че да позволяват лесна инсталация и работа. Все пак от гледна точка на процесите и устройствата им са доста сложни. Те имат сложен софтуер и хардуер. Работата на …