Разликите между сателитна телевизия и ефирна кабелна телевизия.

February 28, 2013 | Автор: | Публикувано в Технологии

Разликите между сателитна телевизия и ефирна кабелна телевизия.

 Ефирна телевизия

Принцип на действие – телевизионните сигнали  в аналогов вид с помоща на ретранслатори транслират по посока на ефирните антени разположени на покривите на жилищата.

Сигнала, който има аналогова форма, се влияе от от всевъзможни смущения, като преминаващ автомобил, работещи наблизо електрически инструменти, също и смущения предизвикани от високи сгради , кранове. Сигнала се отразява в тези обекти, и образа на екрана става двоен, троен и често изчезва картината.Предимствата на ефирната телевизия са в  простотата на монтиране, но каналите са твърде малко.

Кабелна телевизия

Принцип на действие – сигнали от различни телевизионни компании се предават в студиото на кабелния оператор. В това студио телевизионния сигнал  се преобразува в аналогов, но не се транслира по ефира, а  се предава и разпределя по кобел в различни райони на града, след което се окабеляват самите сгради, за да стигне до абонатите. На всеки абонат се прекарва кабел през жилището, и така няма нужда от антена. Достатъчно е да подключим кабела към телевизора.

Предимството на кабелната телевизия  е, че можем да гледаме голям брой програми от различен жанр, като изключваме възможност за смущения от страна на автомобили, сгради и ел. уреди. Но, разпространението на сигнала по дългите кабели, може да доведе до “двоене” на картината, освен това кабелната телевизия се заплаща.

Сателитна телевизия

Принцип на действие –  телевизиите и радиата подават своите сигнали към центровете за космически връзки, където сигнала се обединява със сигнала на други компании и се излъчват по посока на  телевизионния спътник, разположен на геостационарна орбита, над екватора на височина около 35000 км. Повече може да прочетете на сайта ни www.satgold.net .Спътниците, които се намират на тази орбита, се движат в пространството в синхрон с въртенето на земята. Приетия сигнал се усилва и се предава в посока към земята , като обхваща пространство  с площ до няколко хил. кв. километра. Предимства на сателитната телевизия са перфектно изображение.