Разликата между вихротокови и капацитивни датчици

Потребителите трябва да разберат разликата между вихротоковите и капацитивните датчици. Може да се започне с начина, по който двете устройства са конструирани. В центъра на капацитивна сонда има чувствителен елемент. Този елемент е произведен от неръждаема стомана, благодарение на него се образува електромагнитно поле. Това поле засича разстоянието до целевия обект. Капацитивните датчици имат и слой, който е отделен от предпазен пръстен, изработен отново от неръждаема стомана. Предпазният пръстен обгражда чувствителния елемент и фокусира електрическото поле над целта. Всички тези вътрешни елементи са обградени от изолиращ слой и поставен слой от неръждаема стомана. Корпусът е свързан със защитния щит на кабела.

Началните разлики

Основната функционална част на вихротоковите датчици е сензорната бобина. Това е намотка, която се намира в близост до края на сондата. Променливият ток преминава през бобината, която създава променливо магнитно поле. Това поле се използва, за да усети разстоянието до целта. Бобината е капсулирана в пластмасова обвивка и инсталирана в корпус от неръждаема стомана. Магнитното поле на сензорите с вихров ток не се фокусират толкова лесно, колкото това на капацитивните датчици, намотката се простира по цялата дължина. По този начин се позволява пълното наблюдение на полето за прихващане на целта.

Размерите на датчиците, размерите на целта и обхват

Капацитивните датчици използват електрическото поле, за да засичат обекта. Това поле се фокусира от предпазния пръстен на сондите. По този начин точката на целевия елемент се увеличава с около 30% от диаметъра на целевия обект. Типичното съотношение за засичането на обхвата обикновено е 1:8. Това означава, че за всяка засечена единица диаметърът се увеличава 8 пъти. Това съотношение се среща при традиционно калибрираните капацитивни датчици. Настройките могат да се направят на висока резолюция и разширен обхват. Полето на засичане не влиза в пряк контакт с капацитивните датчици. Целта трябва да бъде по-голяма от точката на засичане или трябва да се приложи специална калибрация. Точката на засичане е винаги пропорционална на диаметъра на обекта.

Внимание при избора

Потребителите, които искат да изберат вид капацитивни датчици, трябра да имат предвид размерите на целта. По-малките обекти могат да изискват определен вид капацитивни сензори. В случай, че обектът е по-малък от точката на засичане, трябва да се премине през специалната калибрация. В моментите, в които потребителите имат нужда от по-голямо поле на засичане, могат да изберат вихротоковите датчици. Тяхното съотношение за засичане на намотката към диаметъра е 1:3. Това означава, че за всяка единица на диапазона, диаметърът на намотката трябва да бъде три пъти по-голям.

Техника на засичане на обекта

Вихротоковите и капацитвните датчици използват различна техника, за да засичат обектите. Капацитивните сензори се използват за прецизно засичане, като те работят с високочестотно електрическо поле – между 500 килохерца и 1 мегахерц. Електрическото поле се разпространява и по повърхността на целевия обект. При фокусирането на електрическото поле над целта предпазният пръстен създава отделно електрическо поле. Все пак трябва да се отбележи, че то е идентично с първо създаденото. То се предоставя, за да се изолира обектът от всичко останало. Размерите на целта и датчика са константни, капацитетът се определя от разстоянието между тях. Това се случва само ако материалът помежду им не се променя.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment